Apie organizaciją

PLJS logas LT spPasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – atstovavimas pasaulio lietuvių jaunimo interesams.

PLJS oficialiai įsikūrė 1972 m. per II PLJK studijų dienas Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija daugiau nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje.

 

PLJS organizacijos misija – išlaikant ir puoselėjant lietuvišką tapatybę, kurti aktyvią bei pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje.

 

PLJS istorija

Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į Kongresą susibūrė dar 1966-aisiais metais JAV. Jau antrojo Kongreso metu įsikūrė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, egzistuojanti nuo 1972-ųjų metų ligi dabar. Lietuvių bendruomenių aktyvumą ir misiją užsienyje sąlygojo prasta Lietuvos situacija – okupacija, neaiškumas dėl tolimesnio tautos likimo. Todėl lietuviška veikla užsienyje buvo orientuota į kultūros ir tapatybės išlaikymą bei diplomatinį darbą Lietuvos labui.

1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pasikeitė pasaulio lietuvių statusas bei misija, ir prasidėjo naujas organizacijos etapas. Stiprios ir telkiančios misijos praradimas sumažino organizacijos patrauklumą ir reikšmę. Keliolika metų organizacija buvo neaktyvi. Tačiau 2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus šalies sienoms, per keliolika metų išvyko apie 700 tūkst. lietuvių. Todėl šiandien užsienio lietuvių organizacijų vaidmuo yra itin reikšmingas, puoselėjant lietuvišką tapatybę, padedant stiprinti lietuvių bendruomenes užsienyje ir jų ryšius su Lietuva, ir gerinant sąlygas norintiems sugrįžti į Lietuvą.

 

Paremkite mus

(Atnaujinta – 2018 m. balandžio 9 d.)

Lithuanian World Youth Association, Inc.
PLJS
Lithuanian World Center
14911 East 127th St.
Lemont, IL 60439

Daugiau informacijos: info@pljs.org

Comments are closed