Apie organizaciją

PLJS logas LT spPasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – atstovavimas pasaulio lietuvių jaunimo interesams.

PLJS oficialiai įsikūrė 1972 m. per II PLJK studijų dienas Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija daugiau nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje bei yra įsteigusi atstovybę Lietuvoje.

 

PLJS organizacijos misija – išlaikant ir puoselėjant lietuvišką tapatybę, kurti aktyvią bei pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje.

 

PLJS istorija

Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į Kongresą susibūrė dar 1966-aisiais metais JAV. Jau antrojo Kongreso metu įsikūrė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, egzistuojanti nuo 1972-ųjų metų ligi dabar. Lietuvių bendruomenių aktyvumą ir misiją užsienyje sąlygojo prasta Lietuvos situacija – okupacija, neaiškumas dėl tolimesnio tautos likimo. Todėl lietuviška veikla užsienyje buvo orientuota į kultūros ir tapatybės išlaikymą bei diplomatinį darbą Lietuvos labui.

1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pasikeitė pasaulio lietuvių statusas bei misija, ir prasidėjo naujas organizacijos etapas. Stiprios ir telkiančios misijos praradimas sumažino organizacijos patrauklumą ir reikšmę. Keliolika metų organizacija buvo neaktyvi. Tačiau 2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus šalies sienoms, per keliolika metų išvyko apie 700 tūkst. lietuvių. Todėl šiandien užsienio lietuvių organizacijų vaidmuo yra itin reikšmingas, puoselėjant lietuvišką tapatybę, padedant stiprinti lietuvių bendruomenes užsienyje ir jų ryšius su Lietuva, ir gerinant sąlygas norintiems sugrįžti į Lietuvą.

 

PLJS rėmėjai

CLCU logo

 

Paremkite mus

Dabar priimame paramą ir internetu, naudojant saugaus atsiskaitymo sistemą „PayPal“ (atkreipkite dėmesį, kad norint paremti jums nereikia turėti „PayPal“ sąskaitos). Dėkojame už jūsų paramą! // World Lithuanian Youth Association now accepts donations online using the secure PayPal website. We thank for your support!


 

Kontaktai

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos registracijos adresas JAV
11617 W.139th Street, Orlando Park, IL 60467, USA
+1-708-220-2792

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos biuras Lietuvoje
Aguonų g. 5, LT-03213, Vilnius, Lietuva
Direktorius: Ieva Davydenko, ieva@pljs.org

PLJS rekvizitai Lietuvoje:
Juridinio asmens kodas: 302453269
Sąskaitos numeris: LT077044060007353542
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440

Comments are closed