Veikla ir projektai

PLJS valdymas

Aukščiausias PLJS valdymo organas - kas 3-4 metus vykstantis PLJS Kongresas. Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos veiklą vykdo Valdyba ir Atstovybė Lietuvoje. Dabartinė Valdyba (pirmininkas Vladas Oleinikovas) veikia nuo 2017 m. liepos mėn.

Organizacija veikia pagal organizacijos Įstatus, priimtus 2017 m. PLJS Kongreso delegatų. 

Savo veikloje Valdyba ir Atstovai taip pat vadovaujasi Nutarimais, priimtais XV-ojo Kongreso delegatų.

 PLJS tikslai

Pagal PLJS Įstatus, organizacijos tikslai yra:

 1. užsienio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas LR institucijose
 2. darbas su jaunimo sąjungomis ir bendruomenėmis, skatinant jų kultūrinę bei kitokią veiklą, bendradarbiavimą
 3. užsienio lietuvių jaunimo ryšių su Lietuva stiprinimas
 4. integracija į vietines tos šalies bendruomenes
 5. (geresnių sąlygų sugrįžti kūrimas)

 

PLJS veiklos ir projektai

Šiuo metu PLJS Valdyba ir Atstovybė Lietuvoje įgyvendina šiuos projektus ir veiklas:

 • Pagalba jaunimo sąjungoms ir jų konsultavimas, padedant vykdyti veiklas ir gauti finansavimą
 • Kasmetinių Europos šalių mokymų organizavimas
 • Užsienio lietuvių pilietiškumo ugdymas, skatinant balsuoti rinkimuose
 • XV-ojo PLJS Kongreso organizavimas
 • Užsienio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas Lietuvos valstybinėse institucijose
 • Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo organizavimas

 

 PLJS veiklos ataskaitos

Šiame puslapyje rasite PLJS Valdybos ir Atstovybės Lietuvoje vykdytų projektų ir veiklos ataskaitas.

Comments are closed