Paryžiuje surengtas jaunimo forumas

Lietuvos ambasadoje Paryžiuje rugsėjo 21–22 d. Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga surengė forumą „Ateitis be priekaištų“, kurį rėmė Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos bei Prancūzijos įmonės. Jo dalyviai diskutavo apie žmogaus poveikį klimato kaitai ir gyvūnijai, technologijų plėtros įtaką sveikatai, vaistų…

“Baltoween 2013”

“Baltoween 2013” Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) rengia kasmetinį Baltijos šalių jaunimo kongresą „Baltoween‘13“, kuris šiemet vyks  spalio 31-lapkričio 3 dienomis. Renginio tema – „Kūnas ir politika: asmeninės laisvės ribos“. Renginio aprašymas Kiekvienais metais Bonoje, Annabergo pilyje, vykstančio renginio metu…

XIV Kongreso Įstatai

PLJS Įstatai Preambulė Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas Tremtyje 1949 metais patvirtino Lietuvių Chartą, kurioje buvo įtvirtintos pamatinės lietuviškumo išsaugojimo nuostatos. Šiandien Lietuva susiduria su naujais globalizacijos sukeltais emigracijos iššūkiais: užsienyje gyvena šimtai tūkstančių lietuvių, siekiantys  išlaikyti ryšį su Tėvyne ir…

Kviečiame dalyvauti projekte “Technostartas”

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA), kviečia asmenis ir asmenų grupes dalyvauti projekte Technostartas. Projekto viena iš tikslinių grupių yra užsienyje gyvenantys verslūs lietuviai arba užsieniečiai (jų grupės), norintys steigti verslą Lietuvoje. MITA…

Buvęs PLJS pirmininkas Stasys Kuliavas pasakoja apie krepšininką Joną Valančiūną

Jau metus Toronte gyvenantis Jonas Valančiūnas kviečiamas dalyvauti vietos lietuvių bendruomenės renginyje niekada neatsuka nugaros. 21-erių uteniškis noriai bendrauja su tautiečiais ir džiaugiasi išvydęs lietuvišką trispalvę Toronto „Air Canada Centre“ arenoje. Tokį įspūdį susidariau pasikalbėjusi su Kanados lietuviu Stasiu Kuliavu.…

PrLJS forumas: “Ateitis be priekaištų”

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga (PrLJS) š.m. rugsėjo 20-22 d. kviečia visus į Paryžių, renginį pavadinimu “Ateitis be priekaištų”. PrLJS renginys “Ateitis be priekaištų” Renginio pagrindinis organizatorius: PrLJS Renginio partneriai: LR Ambasada Paryžiuje, UNESCO, Paris Club, PrLB, Baltic Wave Communication Renginio…