JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga – Los Angeles Skyrius

AV Lietuvių Jaunimo Sąjunga yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) dalis.

PLJS vienija visus užsienyje gyvenančius, lietuvišką liepsną nešančius jaunus žmones, puoselėja lietuviškumą bei tautinę savimonę ir jų socialinę gerovę.

PLJS sudaro už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantis jaunimas tarp 16 ir 35 metų amžiaus, laikantys save lietuviais, kurie nėra nusistatę prieš tautos interesus, bei Lietuvių Chartoje nustatytus dėsnius.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *