JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga (rinkimų akimirkos)

JAV lietuvių jaunimo sąjunga — tai dalis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos. PLJS vienija visus užsienyje gyvenančius, lietuvišką liepsną nešančius jaunus žmones, puoselėja lietuviškumą bei tautinę savimonę ir jų socialinę gerovę.

___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *