Šeštadienį Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas išrinko naują valdybą

Gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone įvyko metinis, jau septintasis, Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JKLJS) suvažiavimas. Jame dalyvavo ne tik ilgalaikiai organizacijos nariai, bet ir nauji į sąjungos veiklą pasiruošę įsitraukti aktyvistsai.

Suvažiavimo metu buvo pateikta praėjusių metų valdybos ir 12 skyrių ataskaita, kurioje apžvelgti sėkmingiausi, būrius lietuvių pritraukę metų projektai: „Baltijos kelias“, „JKLJS praktika“, „Lietuviškų idėjų forumas 2011“,  „Lietuvos ateitis 2012“, „Lietuviškų filmų naktis“ bei šiais metais itin šauniai pavykęs studentų susitikimas. Taip pat pristatyti du planuojami pasaulio lietuvių suvažiavimai. Į liepą Lietuvoje vyksiantį Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą tikimasi sukviesti apie 3000 žmonių, kurie per keturias dienas galės ne tik sudalyvauti diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse, gauti karjeros patarimų, bet ir išvysti žymiausių Lietuvos muzikos atlikėjų pasirodymus. Kitų metų liepą Jungtinėje Karalystėje organizuojamas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) kongresas siūlys kultūros renginius, keliones Jungtinėje Karalystėje, studijų dienas su lektoriais iš Lietuvos ir stovyklą.


Antroji suvažiavimo dalis buvo skirta naujos JKLJS valdybos, koordinuosiančios sąjungos veiklą vienerius metus, rinkimams. Naujasis JKLJS prezidentas Vytautas Jackevičius sakėsi stengsiąsis didinti kultūrinių renginių skaičių ir skatinsiąs bendrus JKLJS ir kitose šalyse gyvenančio lietuvių jaunimo renginius. Viceprezidentas Darius Tamauskas žadėjo didesnį dėmesį skirti karjeros planavimo sričiai. Sekretoriumi išrinktas Oksforde psichologiją ir filosofiją studijuojantis Ignas Rubikas, iždininke tapo finansų studentė Greta Kasparavičiūtė, projektų vadovės pareigos atiteko teisę studijuojančiai Linai Radvilavičiūtei, informacijų technologijų specialistu paskirtas inžinerijos srityje dirbantis Domas Zinkevičius, už ryšius su visuomene bus atsakinga Živilė Kasparavičiūtė.

Naujai išrinkta valdyba ir toliau tęs ilgalaikius projektus: „Filmų naktis”, „JKLJS praktika”, „JKLJS plėtra”, „Lietuvos Ateitis”, inicijuos tradicinius sąjungos renginius bei stengsis realizuoti naujas iniciatyvas. Taip pat naujoji valdyba tęs parengiamuosius darbus 2013 m. Jungtinėje Karalystėje  vyksiančiam  Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

Vienydama lietuvių jaunimą, puoselėdama lietuvišką identitetą, kalbą bei pristatydama lietuvišką kultūrą britų visuomenei, JKLJS stengiasi atspindėti tikrąjį jaunų lietuvaičių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, veidą, jų norus, tikslus ir vizijas. Šiuo metu sąjunga vienija apie 2000 narių, o jos skyriai išsidėstę 12-oje JK miestų: Londone, Edinburge, Glazge, Bradforde, Vorvike, Birmingeme, Jorke, Niukasle, Notingeme, Mančesteryje, Šefilde ir Redinge. Daugiau informacijos apie organizaciją ir jos veiklą galima rasti internetiniame puslapyje adresu www.jkljs.org.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *