Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga’s Photos – VLJS suvaziavimas 2010

VLJS veikla: kasmet pavasarį rengiamas metinis VLJS suvažiavimas, kurio metu diskutuojama aktualiomis jaunimui temomis, klausomasi pranešimų bei paskaitų. Suvažiavimo metu vyksta įvairūs „Workshopai“ ir lieka laiko atsipalaiduoti, susitikti su draugais bei susirasti naujų pažinčių. To pačio suvažiavimo metu renkama nauja valdyba, kuri atlieka vykdomąją, organizacinę, informacinę veiklą: pvz. ruošia suvažiavimus ir projektus, teikia informaciją spaudai, prižiūri internetinę www.vljs.de svetainę. Į valdybą renkami atstovai iš įvairių Vokietijos miestų.

VLJS organizuoja ir talkininkauja kituose renginiuose. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje: www.vljs.de ir el paštu: info@vljs.de.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *