Kultūra ir visuomenė

Kalendorinės ir nacionalinės šventės

Sausio 13-osios minėjimas čia čia

Vasario 16-sios koncertas čia

Kovo 11-osios šventė

Tautiška giesmė aplink pasaulį, liepos 6-oji

Rasos (Joninės) čia čia

Vėlinės / Helovynas čia
            Baltovynas čia

Adventas ir Kalėdos čia

Velykos

Užgavėnės čia

Žolinės čia

Kitos kultūrinės ir visuomeninės veiklos

Labdaros susitikimai ir koncertai čia

Balsavimas rinkimuose

Kaziuko mugė čia

Pasaulio lietuvis

Tapatybė LT / Pasaulio lietuvių žinios

Jaunimo sąjungų suvažiavimai

Nacionalinis diktantas

Lietuviškos mokyklos

Dainų šventė Čikagoje čia

Australijos lietuvių dienos čia

Virtuali biblioteka – knygų dalinimasis čia

PLJS Kongresas

PLB Seimas

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas (PLJS)

Pasaulio lietuvių centras JAV

City Alumni

Lietuvių fondas

Užsienio lietuvių apklausa

Misija Sibiras

Lietuvių namai Vilniuje

Tradicinės muzikos ir šokių (folkloro) ansambliai čia čia čia

Lietuviškos parapijos čia

Debatų klubas čia

Kino klubas čia

Draugystės tiltas čia

Protmūšis čia čia čia

Gatvės muzikos diena
lietuviškos muzikos diena čia

Pasaulio lietuvių vienybės diena čia

Comments are closed