Argentinoje vyko XX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

2017 m. sausio 25-29 dienomis Beriso (Berisso) mieste, Argentinoje, vyko XX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Savaitgalį (28 d. ir 29 d.) įvyko ir III-asis Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatu Edmundu Putrimu. Prelatas Edmundas Putrimas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

Daugiau informacijos Pasaulio lietuvio straipsnyje bei Argentinos LJS video.

Comments are closed