PrLJS forumas: “Ateitis be priekaištų”

Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga (PrLJS) š.m. rugsėjo 20-22 d. kviečia visus į Paryžių, renginį pavadinimu “Ateitis be priekaištų”.

Skrajute ateitis be priekaistu

PrLJS renginys “Ateitis be priekaištų”


Renginio pagrindinis organizatorius: PrLJS

f

Renginio partneriai: LR Ambasada Paryžiuje, UNESCO, Paris Club, PrLB, Baltic Wave Communication

Renginio tikslas:

Supažindinti jaunuosius užsienio lietuvius su globaliomis problemomis, atsirandančiomis žmogaus veiklos pasekoje, informaciją pateikiant jaunimui draugiškame kontekste.

Renginio uždaviniai:

 • supažindinti su klimato atšilimo problema, atliekomis ir jų rūšiavimu, nykstančiomis ir išnykusiomis rūšimis
 • technologijų plėtros įtakoje sąlygotomis ligomis (nutukimas, trumparegystė, kt.)
 • atskleisti aplinkai draugiškos darbo veiklos ir poilsio galimybes
 • supažindinti su energijos išteklių taupymu
 • atskleisti žiniasklaidos poziciją ekologijos kontekste
 • paskatinti jaunus žmones dalyvauti sprendimų priėmimo procese, t.y. savo pasiūlymais ir rekomendacijomis prisidėdėti, kuriant ateitį be priekaištų bei formuojant darniąją visuomenę, kuri supranta gamtos išteklių įvairovės priežastis ir jų vaidmenį visuomenės raidai bei sostinių plėtrai.

 Santrauka:

“Ateitis be priekaištų” – ciklas renginių, kurių metu jaunimas bus aktyviai įtraukiamas į politinių sprendimų priėmino procesą, projektas bus vykdomas tarp dviejų šalių partnerių sostinių – Vilniaus (Lietuvos) ir Paryžiaus (Prancūzijos). Projekto programa remsis neformalaus ugdymo metodais, t.y. paskaitomis, diskusijomis, forumu ir kūrybinėmis darbo grupėmis. Projekto tikslas skatinti jaunus žmones, gyvenančius tiek Lietuvoje, tiek visoje Europje, formuluoti prielaidas ir konkrečius uždavinius miestų, ypač sostinių ekologinėms problemoms spręsti, teikti rekomendacijas sprendimo priėmėjams. Projekto metu planuojamas trijų dienų forumas jauniems žmonėms, ekspertams bei jaunimo politikos srityje sprendimus priimantiems asmenims. Jaunimas trumpais pranešimais pateiks ekologinių problemų įžvalgas savo kasdienybėje ir konkrečius problemų sprendimo pasiūlymus. Diskusijų metu jaunimas su sprendimus priimančiais asmenimis turės galimybę aptarti ir išreikšti savo nuomonę, kaip saugoti aplinką ir skatinti ekonomikos augimą tausiau naudojant gamtos išteklius ir tuo būdu prisidėti prie Europos sąjungos plano riboti išteklius ir naudoti juos veiksmingiau. Sudarytos jaunimo darbo grupės drauge su sprendimų priėmėjais ieškos suderintų rekomendacijų prisidedant prie biologinei įvairovei draugiškos sostinių plėtros modelio bei nuomonės formavimo, jog sostinės, kuriose išlaikytas ryšys su gamta, taptų pasaulio traukos centrais ateityje.  Ekspertai ir sprendimus priimantys asmenys galės geriau suprasti jaunų žmonių nuomones ir pasiūlymus, ir atvirkščiai – jauni žmonės galės geriau įsisavinti sprendimų priėmimo procesus, o per bendrai suderintas rekomendacijas jaunimas turės galimybę įtakoti sprendimus, kurie bus daromi ateityje, tuo būdu įtakoti savo pačių gyvenimus, kuriant ateitį be priekaištų.

 

tumblr_mdt3f96JI81qdmeti

PrLJS valdybos narė, “Ateitis be priekaištų” organizatorė Ieva Sliesoraitytė

Trumpas interviu su projekto organizatore, Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos nare Ieva Sliesoraityte

 

Kaip Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungai kilo ši mintis?

Ieva: Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga vienija kūrybingus žmones, kurie siekia, jog jų kūrybinis rezultatas neštų ne tik moralinį pasitenkinimą ir naudą, bet tuo pačiu nebūtų žalingas žmogui ir aplinkai tiek šiandien, tiek ateityje. Vieną diskusijų apie ateitį vakarą požiurių iš jaunimo atstovų politikos, mokslo, meno  ir kulturos srityse pasirodė tiek daug, jog jų užteko sujungti į trijų dienų forumą, kuriame jaunimas pasidalins savo įžvalgomis apie žmogaus ir gamtos santykį, besiplečiančių miestų kontekste. Drauge su sprendimų priėmėjais, mokslo, kultūros ir meno specialistais ieškosime sprendimų kuriant bendrą ateitį. Renginys bus paįvairintas kūrybinėmis ateljė, kelionėmis i gamtą, observatoriją, šiukšlių rūšiavimo įmonę.

Kodel šis renginys svarbus lietuvių jaunimui Prancūzijoje ir ką juo norima pasakyti?

Ieva: “Ateitis be priekaištų” renginiu norima pasakyti – nors mūsų požiūriai ir skiriasi, ateitį turime kurti drauge! Kiekvienas savo pastebėjimais, rekomendacijomis ir konkrečiais veiksmais gali prisidėti prie kitokios, šviesesnės ateities. Norime, kad šis renginys taptų kasmetiniu. Mūsų požiūriu, tik taip jaunus žmones paskatinsime tapti sprendimų priėmimo proceso ekologijos srityje dalimi. Šių metų renginio “Ateitis be priekaištų” pagrindinė žinutė  –  kūrybiškumą išnaudokim bendram tikslui pasiekti – formuokim visuomenę, kuri supranta biologinės įvairovės svarbą miestų plėtroje. Idėjai pasirinktas Vilniaus ir Paryžiaus miestų tandemas: Paryžius – pasaulio traukos ir kūrybos centras, o Vilnius – nuostabi žalioji Europos sostinė. 

Kuo šis renginys bus ypatingas?

Ieva: Tokio pobudžio renginį PrLJS organizuoja pirmą kartą, ir tikiuosi, jog idėja bus tęstinė. Šiemet mūsų jauna bendruomenė susitiks su įvairių sričių sprendimo priėmėjais, o bendrų dikusijų eigoje tikimės ne tik surasti inovatyvių būdų, kaip kurti šviesią ateitį, bet ir norime, kad jauni žmonės išsiugdytų atskomybės jausmą už savo veiksmus ateities kartoms. Džiaugiuosi, jog šių metų renginys bus vykdomas bendradarbiaujant LR ambasadai Paryžiuje, renginio globėja sutiko tapti ambasadorė Jolanta Balčiūnienė, sulaukėme ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės Lietuvoje direktorės Ievos Davydenko pagalbos. Sieksime, jog PrLJS renginio žinutė “Ateitis be priekaištų” išplistų ne tik Prancūzijos, bet ir kitų užsienio lietuvių tarpe.

 

FORUMAS “Ateitis be Priekaištų

20-22 d rugsėjo mėn. 2013 m., Paryžius, Prancūzija

Preliminari renginio programa

Penktadienis –

 • 14.00  – 16.00 Susipažinimas
 • 16.00   – 18.00 Jaunimo garbo grupės „Sostinių plėtra ir biologinė įvairovė“ / Orientacines varzybos
 • 18.00   – 19.00  Floros ir faunos fotografijos pamokos
 • 19.00   – 21.00  Observatorija / Zirgynas

Šeštadienis (LR Ambasada) –

 • 9.00  – 10.00  Debatai su politikos atstovais: „Sostinių plėtra ir biologinė įvairovė“

 (FR ir LT miesto politikai+EU komitetas atstovai)

 • 10.00  – 11.00  Nykstančios rūšys ir UNESCO paveldas
 • 11.00  – 12.00  Vaistažolių paslaptys
 • 12.00  – 13.00  Atliekos ir jų poveikis aplinkai, žmogui
 • 13.00  – 13.30 Vaistų pramonė: ką turime žinoti?
 • 13.30 – 14.00 Šiukšlių rūšiavimo pamokos
 • 14 .00 – 15.00  Pietūs
 • 15.00  – 16.00  Ekologiškos kosmetikos laboratorija
 • 16.00  – 17.00  Žurnalistikos skiltis: aplinkosauga
 • 17.00  – 21.00  Kūrybines dirbtuvės: „Gėlės ne šiukšlės puošia pasaulį“ ir vakarone

Sekmadienis (LR ambasada ) –

 • 9 .00  – 10.00   Gyvybės medis religijoje
 • 10.00  – 11.00  Žalioji darbo rinka ir iniciatyvos jaunimui
 • 11.00  – 12.00  Nuotykių ekologija ir laisvalaikis be priekaištų
 • 12.00  – 13.00  Gintaro pažinimo atelje
 • 13.00  – 16.00  Šiukslių rūšiavimo įmonė ir atsisveikinimas

 

Kilus klausimams rašykite: isliesoraityte@gmail.com (Ieva Sliesoraitytė, renginio organizatorė, PrLJS valdybos narė)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *