Išrinkta nauja PLJS valdyba

2013 m. liepos 8 d. , XIV PLJS Kongreso metu buvo išrinkta nauja PLJS valdyba, dirbsianti ateinančius ketverius metus.

Rinkimuose į PLJS valdybą dalyvavo 17 kandidatų. PLJS Kongreso delegatų sprendimu į PLJS valdyba pateko: Simonas Černiauskas (Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas), Giedrė Kazlauskaitė (JAV lietuvių jaunimo sąjunga), Tomas Kuras (Kanados lietuvių jaunimo sąjunga), Gytė Mankutė (Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga), Aistė Zalepuga (JAV lietuvių jaunimo sąjunga), Darius Tamauskas (Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga), Ignas Rubikas (Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga). Devintuoju PLJS valdybos nariu tapo XV PLJS Kongreso ruošos komiteto pirmininkė Vija Underytė (JAV lietuvių jaunimo sąjunga).

Sveikiname naujai išrinktą valdybą ir linkime didžiausios sėkmės visuose ateinančiuose darbuose!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *