Išrinktas naujas PLJS Pirmininkas

Sekmadienį, 2014 m. rugpjūčio 17 dieną, vykusio PLJS valdybos posėdžio metu ligšiolinis PLJS pirmininkas Kęstas Pikūnas įteikė atsistatydinimo pareiškimą PLJS Komisijai ir atsistatydino iš PLJS Pirmininko ir valdybos nario pozicijų. Netrukus po to visi Valdybos nariai vienbalsiai nubalsavo už Simono Černiausko (Vokietija) kandidatūrą į PLJS Pirmininkus. Tai – naujo etapo pradžia PLJS organizacijai, jos vairą po penkerių metų perėmus naujam pirmininkui!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *