Jaunieji užsienio lietuviai steigia atstovybę Lietuvoje

Šį savaitgalį, spalio 23-25 dienomis, Daugirdiškėse susirinkę jaunieji užsienio lietuviai po mėnesius trukusių svarstymų įkūrė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovybę Lietuvoje.

„Šiandien Lietuva susiduria su naujais emigracijos iššūkiais, kuriuos lemia globalizacija ir naujos migracijos tendencijos. Tūkstančiai lietuvių gyvena užsienyje, jausdami artumą Tėvynei, tačiau jų atstovavimas vis dar vyksta pagrįstas senomis tradicijomis ir infrastruktūra.“ – rašoma pranešime spaudai.

„Svarbu buvo peržvelgti visame pasaulyje gyvenančių jaunų lietuvių interesų atstovavimą ir prisidėti prie jų veiklos kokybės gerinimo – tai buvo vienas iš PLJS valdybos tikslų“– sako PLJS pirmininkas Stasys Kuliavas. Taip pat buvo reikalinga užtikrinti efektyvesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą ir glaudesnius ryšius su Lietuvoje gyvenančiais lietuviais bei Lietuvoje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis. „Įvertinę tokį poreikį, porą metų vykusius nuolatinius svarstymus dėl būtinybės įsteigti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybę Lietuvoje vainikavo iniciatyvinės grupės suvažiavimas, kurį parėmė Jaunimo reikalų departamentas“ – džiaugiasi pirmininkas.

Karštos diskusijos su PLJS valdybos atstovais visame pasaulyje vyko teletiltu iki paryčių. „Šios atstovybės sukūrimas – tai jokiu būdu nėra alternatyvios organizacijos iniciatyva, o tiesiog ieškojimas būdų, kaip sustiprinti PLJS veiklą Lietuvoje“ – aiškina PLJS atstovybės (PLJSA) išrinkta direktorė Ieva Davydenko.

Pagal įtvirtintus atstovybės nuostatus aukščiausia valdžia yra pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimas, tad tolimesnis iniciatyvos likimas bus sprendžiamas gruodį įvyksiančiame Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese Pietų Amerikoje.

___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *