Lietuviška radijo valandėlė Argentinoje įtrauka į municipalinio paveldo sąrašus

San Martino (Argentina) miesto meras dr. Ricardo Ivoškus, 495/07 dekretu, įtraukė lietuvišką radijo valandėlę „Ecos de Lituania“ į municipalinio paveldo sąrašus.

Meras džiaugiasi ir sveikina „Ecos de Lituania”, kuri iš visų lietuviškų organizacijų esančių Argentinoje, yra gavusi daugiausiai apdovanojimų iš savivaldybės ir nacionalinio lygio institucijų. Tad San Martino miesto meras, dr. Ricardo Ivoškus dekrete pažymi: Įtraukite į municipalinio paveldo sąrašus lietuvišką radijo valandėlę „Ecos de Lituania“. Radijo valandėlės vedėjas – Juan Ignacio Fourment Kalvelis, laidos transliuojamos kiekvieną sekmadienį nuo 19 iki 21 v.v. (Argentinos laiku) iš FM Difusión Berisso miesto.

Be to, „Ecos de Lituania“ gavo sveikinimo laišką iš Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos – ALOST, už gerą ir prasmingą darbą Lietuvių bendruomenėje.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Radijo valandėlės „Ecos de Lituania“ vedėjas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *