Įkurta Estijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Šių metų pradžioje per savo eilinį susibūrimą Estijos lietuvių jaunimas nutarė oficialiai įsikūnyti į jaunimo sąjungą. 2009-ųjų metų sausio mėnesį buvo užregistruota Estijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Estijoje gyvena apie 2500 lietuvių. Vietinis lietuvių jaunimas jau kai kurį laiką būriuodavosi, aktyviau nuo 2005-ųjų metų, kai buvo užmegzti ryšiai ir su kitu Europos lietuvių jaunimu. Didžioji dalis Estijoje gyvenančio lietuvių jaunimo – tai iš mišrių šeimų kilę antros, rečiau trečios kartos lietuviai, kurių gimtoji kalba nebe lietuvių, tačiau dažniausiai lietuviškai susišnekama. Pastaraisias metais nemažai prisidėjo „naujo jauno kraujo“, t.y. į Estiją dėl darbo, o taip pat dėl šeimyninių santykių atvažiavęs lietuvių jaunimas. Vietiniai jauni lietuviai reiškiasi ir bendrauja daugiausiai per kultūrinius susibūrimus, taip pat veda Talino šeštadieninę lituanistinę mokyklėlę, ugdydami naują jaunimo kartą.

2009-ieji metai atnešė Estijos lietuviams naujų vėjų, suplazdėjusių sąjungos burėse. Tai įkvėpė jaunimą įkurti oficialią organizaciją. Sąjungos statusas – nepelno organizacija. Kaip ir kitose Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungose, Estijos lietuvių jaunimo sąjungos nariais gali būti 16–35 amžiaus jaunimas. Sąjungos pirmininke buvo išrinkta Laima Kirsimaa. Į organizacijos valdybą įeina Paulius Martinkus, Aneta Guzaitė ir Laima Kirsimaa. Valdyba (ir pirmininkas) išrenkami vieneriems metams.

Estijos lietuvių jaunimo sąjungos artimiausi didesni įvykiai – tai, kartu su Lietuvos ambasada Estijoje, vasario 16-osios minėjimas, Užgavėnių bei Motinos dienų šventimas, fizinis ir dvasinis pasiruošimas Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms ir, be abejo, pirmam Estijoje vykstančiam Europos lietuvių jaunimo sąskrydžiui 2009-ųjų metų liepos mėnesį.

Estijos lietuvių jaunimo sąjungos veiklą galima stebėti tinklaraštyje adresu http://estijosljs.blogspot.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *