PLJS pirmininko V-16 sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu Jus, brangūs pasaulio lietuviai, Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės 90-metų sukakties proga!

Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus visiems lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje bei plačiajame pasaulyje. Mūsų protėviai kovojo už tai kad mes galėtumem visi laisvai save vadinti lietuviais ir laisvai skleisti Lietuvos vardą ir tevynės grožį po pasaulį.

Praėjus devyniems dešimtmečiams po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo,

viso pasaulio lietuvių jaunimas didžiuojasi lietuvisku identitetu, kasdien įvairiuose žemės kampuose garsina Lietuvos vardą. Minint vasario 16-ąją, lietuvių jaunimas kupinas vilčių ir rupesčio mūsų tautos labu. Mūsu protėviai atkakliai kovojo suteikdami mums visiems galimybę save vadinti lietuviais!

Brangūs pasaulio lietuviai – nors skiriasi mūsų visų gyvenamos vietovės, esame visi dalis vienos, išdidžios lietuvių tautos.

Esame ir būsime, visados lietuviai!

Nuoširdžiai visus sveikinu vasario 16-osios dienos proga.

Stasys Kuliavas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkas

2008 metų vasario 16 diena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *