Nauja Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos valdyba

Liepos 31 d. 2009, Punsko Užeigoje įvyko naujosios Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos rinkimai. Tai buvo puiki proga aptarti 2006-2009 metų kadencijos metu iškilusias problemas ir nuomones dėl tolimesnės veiklos, bei pristatyti senosios valdybos veiklos ataskaitą.

Paskutiniai 3 organizacijos gyvavimo metai buvo pakankamai vaisingi darbais – nenutrūko joks tradicinis renginys (kaip Estradinių dainų koncertas ar vaikų šokių šventė „Aguonėlė“), įkurtas sąjungos tinklalapis (kuris, beje, paskutiniu metu dėl ekonominio nuosmūkio turėjo būti uždarytas), gautos naujos patalpos. Atsitiko taip pat keletas naujų renginių – Latino Lituano šokių vakaras ar lietuviškojo ritinio varžybos. Visgi, ar šio plano nederėtų pavadinti minimaliuoju? Visi ankstesnės valdybos nariai dėl vieno fakto sutaria be abėjonių – galima buvo padaryti daugiau. Sunku pasakyti, kokiomis sąlygomis dirbs ateinanti valdyba, galima tik teigti, jog jau kokį laiką trunkantis sunkmetis nepalengvins jiems užduoties.

Rinkimų metu iškeltą statuto problemą teko ilgai narplioti. Iš trijų abejones keliančių statuto punktų, kuriuos buvo siųloma keisti, nepakito nei vienas. Mat buvo norima sutrumpinti valdybos kadenciją iki 2 metų, pakeisti užrašą, apibrėžiantį LLJS veiklos užmojus, o taip pat novelizuoti valdybos renkamumo principą. Diskusiją galima vadinti vaisinga, kadangi kai kurių suvažiavimo dalyvių nuomonės bei patirtis išaiškino dabartinės padeties pliusus ir minusus – kodėl esamas valdybos rinkimų modelis (kuriame išrenkamas pirmininkas vėliau susiburia sau pats komandą) yra tinkamesnis, nei siųlomas (t.y. išrenkami valdybos nariai, kurie vėliau patys išsirenka „vadą“), kaip deramai išnaudoti 3 metų kadencijos laikotarpį, ką reiškia užrašas apie sąjungos veiklą „visuomeniniame ir politiniame šalies gyvenime“. Galima buvo išgirsti, ko jaunimas tikisi iš naujos valdybos ir ką norėtų matyti per ateinančius metus, o taip pat išsakyti savo kritiką bei pastabas. Iki šiol dirbusią valdybą jaunimas vertina įvairiai. Vieniems patiko jų atviras veiklos charakteris bei faktas, jog tesė tradicinius renginius. Kitiems trūko naujovių, kėlė stagnacijos problemą. Ne paslaptis, kad daugelis Lenkijos lietuvių jaunimo nežino, kas yra LLJS. Šią neapdairumo klaidą stengsis ištaisyti naujoji valdyba, kurią sudaro Tomas Berneckas, Laima Jonušonis (pirmininko pavaduotoja), Loreta Kalinauskaitė, Tomas Marcinkevičius (pirmininkas), ir Aidis Staskevičius. Veiklos strategija artimiausiems trims metas apibrėžiama kaip ekspansija. Susitvarkius naujai valdybai su vidaus problemomis ir šiek tiek „apšilus“ naujuose postuose bus stengiamasi užmegsti ryšius su kitomis vietos organizacijomis, o taip pat su Europos šalių lietuvių jaunimo sąjungomis. Jau per pirmąjį neformalų susitikimą pasirodė, jog valdyba yra pilna idėjų ne tik ką reikia keisti, atnaujinti, įvesti ar pataisyti, bet taip pat kaip tai padaryti. Juk klausimai „kas“ ir „kaip“, tokie skirtingi, bet neatskiriami, yra esminiai.

Rinkimų organizatoriai padėkos žodžius taria Jolantai Janušonienei bei Aldutei Janušonytei už pagalbą ir protingus žodžius, o taippat Irenai Gasparevičiūtei už paramą.

Ar naujos vadovybės planai dėl organizacijos ateities leis plačiau pasireikšti vietos jaunimui – laikas parodys. Belieka tikėtis, jog pagrindiniam jaunimo ginklui – energijai ir šviežioms idėjoms – nepritruks šovinių nei jėgos paspausti gaiduką.

Tomas Marcinkevičius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *