Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos III-iasis kasmetinis

Balandžio 5-tą dieną Lietuvių Sodyboje Headley Park įvyko kasmetinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimas. Virš 50 žmonių—jaunimo, JKLS sąjungos atstovai ir draugai, nepaisant dvigubai ilgesnės kelionės dėl Waterloo soties uždarymo, susirinko atversti naujo istorijos lapo.

Pirmoje suvažiavimo dalyje buvo pristatyti praėjusių metų renginiai, akcijos ir iniciatyvos vykdytos kartu su Art‘s Council, JKLS, Lietuvos Ambasada JK. Taip pat buvo siūlyti keli atskirų JKLJS konstitucijos dalių pakeitimai, tačiau tai buvo nukelta kitiems metams.

Kaip ir kiekvieną pavasarį atsinaujinant gamtai, atsinaujino ir JKLJS valdyba. Antrus metus iš eilės JKLJS pirmininkė liko Laura Dzelzytė. Gytė Mankutė tapo vicepirmininke, jos pareigas kaip viešųjų ryšių koordinatoriaus perėmė jau metus aktyviai kartu su valdyba dirbantis pirmojo kurso viešųjų ryšių studentas Karolis Adomaitis. Justas Baltrušaitis, iki šiol JKLJS veikloje aktyviai nedalyvavęs, tačiau savarankiškai būręs JK studijuojančius lietuvius, tapo sąjungos sekretoriumi. Iždo reikalai patikėti tvarkyti antramečiam valdybos nariui Domui Dargiui. Antro kurso Politikos mokslų studentė Ieva Davydenko ateinančius metus bus atsakinga už plėtrą ir strategiją. Į valdyba taip pat išrinkta buvo Indrė Dargytė. Laura Dzelzytė po suvažiavimo pasveikino naująją valdybą, padėkojo už “pasitikėjimą vesti visa valdybą dar vienus metus“, bei palinkėjo sėkmingų bei našių metų.

Po posėdžių lietuviškų tautinių šokių kolektyvas „JonKelis“ parodė ko išmoko per metus sutrypsėdami porą naujų šokių.

Vakare, kaip turbūt jau įprasta, Sodybos bare su griausmu aidėjo lietuviškos dainos, be kurių suvažiavimas nebūtų taip pavykęs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *