Pavasaris-laikas naujovėms: DBLJS keičiasi į JKLJS bei renka naują valdybą

Lietuvių jaunimas, pavargęs nuo miesto ūžesio bei savaitės darbų, balandžio paskutinį savaitgalį praleido Headley Park Lietuvių sodyboje, kur vyko antrasis kasmetinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos (JKLJS) suvažiavimas.

Suvažiavimo pagrindiniai tikslai, numatyti dienotvarkėje, buvo aptarti pirmuosius atkurtos Sąjungos metus, pristatyti konstitucijos pataisas ir jas patvirtinti bei išrinkti naują JKLJS valdybą.

Praėjusių metų valdybos darbą trumpai apžvelgė valdybos narė Laura Dzelzytė. Per šį trumpą laiką buvo suburtas šokių ratelis, vadovaujamas Gintaro Radzivano, Sąjungos vardu sudalyvauta dvyliktame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos kongrese, į kurį vyko buvusi pirmininkė Gytė Mankutė ir Raminta Beržinskytė. Taip pat Sąjungos atstovai dalyvavo apvalaus stalo diskusijose Edinburge kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi ir pirmąja Lietuvos ponia Alma Adamkiene. Čia buvo aptartos lietuvių jaunimui Jungtinėje Karalystėje aktualios temos. Ir tai menka dalis to, kas buvo pasiekta per pastaruosius metus sunkiu valdybos bei Sąjungos narių darbu.

Suvažiavimo metu buvo pristatyta naujoji JKLJS konstitucija, sulaukusi nemažai komentarų ir diskusijų. Pasak pakeitimų ruošėjų Gintaro Radzivano, Gytės Mankutės ir Vytautės Geštautaitės, senasis istatymų rinkinys buvo pakeistas iš esmės ir tik keletas jo straipsnių buvo palikti kaip buvę.

Bene svarbiausia ir daugiausia diskusijų sukėlusi konstitucijos pataisa buvo organizacijos vardo keitimas, argumentuotas ketinimais plėstis bei nenoru atriboti Velse, Škotijoje ar Šiaures Airijoje gyvenančių lietuvių nuo galimybės tapti Sąjungos nariais. Po įnirtingų diskusijų vardas buvo pakeistas ir nuo šiol organizacija vadinasi Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Keturias valandas trukusios diskusijos dėl naujosios JKLJS konstitucijos buvo baigtos vienbalsiai nubalsavus už jos priėmimą. Tuomet, atsipūtę po pirmosios suvažiavimo dalies, dalyviai rinko naująją valdybą.

JKLJS naujai išrinkta valdyba

Laura Dzelzytė, buvusi valdybos narė, JKLJS sekretorė, šiais metais valdybos išrinkta pirmininke, savo kandidatūrą motyvavo tuo, jog norėtų pratęsti savo darbą organizacijoje ir „prisidėti nors trupučiu prie lietuvių jaunimo Jungtinėje Karalystėje dabarties ir ateities kūrimo“. „Aš tikiu, jog tai svarbu“, sakė Laura.

Vilniaus universiteto absolventė, 26-erių Vytautė Geštautaitė, valdybos išrinkta JKLJS iždininke, prie JKLJS veiklos prisijungė vos prieš mėnėsį, tačiau jau spėjo nudirbti keletą didelių darbų. Vienas jų – jau minėtas konstitucijos pataisų ruošimas. Organizacinės veiklos guru, Vytautė sakė norinti įnešti indelį į JKLJS plėtrą bei organizacinę veiklą.

Buvusi JKLJS valdybos pirmininkė Gytė Mankutė, 25, ateinančiais metais atsakys už viešuosius ryšius. The Open University studentė pasiryžo antrus metus aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje ir pasižadėjo siekti „kad JKLJS taptų viena pirmaujančių lietuvių jaunimo organizacijų Europoje ir pasaulyje“.

Iki šiol į valdybą kooptuotas narys Domas Dargis, 22, taip pat naujoje valdyboje. Nudirbęs nemažą darbą organizuojant įvairius renginius, tarp jų ir lietuvių studentų susitikimą ambasadoje kovo 3 dieną, Domas teigia: „Aš noriu suburti mąstanti jaunimą, kuris galės pasitarnauti lietuvių bendruomenei Jungtinėje Karalystėje bei Lietuvos valstybei“. Naujoje valdybos sudėtyje jis bus atsakingas už sportą ir renginius.

Indrė Dargytė taip pat iki šiol aktyviai dalyvavo JKLJS veikloje, padėjo organizuoti vasario 16-tosios lietuvybės viktoriną, šiuo metu dirba prie projekto „Pasaulio Lietuvis 2007“. Dvidešimt vienerių studentė, šiais metais valdybos išrinkta vicepirmininke, organizacijoje yra tam, „kad atsirastų kuo daugiau jaunų žmonių, kurie sudalyvavę JKLJS organizuotame renginyje sakytų „O geras, visiškai nesitikėjau!“. O tokių, patikėkit, jau buvo ne vienas“, – juokiasi Indrė.

Neseniai prie organizacijos prisijungusi aštuoniolikmetė Kristina Jasaitytė iki šiol aktyviai nedalyvavo JKLJS veikloje. Turinti patirties Lietuvos Skautų Sąjungoje, Kristina mano galėsianti įkvėpti kūrybinės ugnelės, ir žada pradėti nuo JKLJS himno kūrimo. Ateinančius metus ji bus JKLJS sekretorė.

Tadas Gutauskas Sąjungos valdyboje tikisi pasisemti patirties bei įdėti savo indėlį į organizacijos gerovę. Jis turbūt vienintelis naujosios valdybos narys, kuris nesiskundė laiko stoka. Taigi nuo šiol Tadas galės laisvalaikį leisti prižiurėdamas internetinį puslapį ir platindamas informaciją apie JKLJS.

Pasibaigus suvažiavimui Gintaro Radzivano vadovaujamas JKLJS šokių kolektyvas sušoko porą šokių. Kolektyvas taip pat žadejo paruošti pilną programą Sekminių šventei, vyksiančiai toje pačioje Sodyboje gegužės mėnesį, ir sakė, kad ta proga jie bus pasipuošę tautiniais drabužiais.

Tolesnėse vakaro linksmybėse galėjo dalyvauti visi – svečius linksmino ir lietuviškai dainuoti kvietė muzikantai, pagrindinėje sodybos salėje visą naktį vyko diskoteka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *