XIV-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyks Jungtinėje Karalystėje

Džiugu pranešti, jog Lotynų Amerikoje vykstančiame Pasaulio lietuvių jaunimo (PLJS) kongrese buvo vienbalsiai nuspręsta, jog XIV-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 2013 metų vasarą vyks Jungtinėje Karalystėje. PLJS Kongresas vyksta kas 3-4 metus skirtinguose pasaulio žemynuose, o paskutinį kartą Jungtinėje Karalystėje jaunimas buvo susirinkęs 1994 metais.

Kongreso metu buvo išrinkta ir naujoji PLJS valdyba. Jos nariais tapo lietuvių jaunimo atstovai iš skirtingų pasaulio valstybių: Martynas Gaurilčikas (Vokietija), Juan Ignacio Forment Kalvelis (Argentina), Giedrė Kazlauskaitė (JAV), Stasys Kuliavas (Kanada), Saulius Simonavičius (Kanada), Petras Vaičiūnas (Kanada), Nicolas Velo (Urugvajus). Galime pasidžiaugti, jog naujos PLJS valdybos pirmininku buvo išrinktas JKLJS valdybos narys Kęstas Pikūnas (JK).

Taip pat PLJS kongrese Urugvajuje buvo vienbalsiai patvirtintas Pasaulio lietuvių jaunimo atstovybės Lietuvoje projektas. PLJS atstovybė koordinuos jaunimo organizacijų veiklą pasaulyje, skatins plėtrą bei užtikrins bendradarbiavimą su įvairiomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *