“Baltoween 2013”

1277752_10151836156011380_330494910_o

“Baltoween 2013”

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) rengia kasmetinį Baltijos šalių jaunimo kongresą „Baltoween‘13“, kuris šiemet vyks  spalio 31-lapkričio 3 dienomis.

Renginio tema – „Kūnas ir politika: asmeninės laisvės ribos“.

Renginio aprašymas
Kiekvienais metais Bonoje, Annabergo pilyje, vykstančio renginio metu pasirenkamos aktualios politinės temos, kuriomis skaitomos paskaitos, rengiamos diskusijos bei kūrybinės dirbtuvės. Per kelias dienas „Baltoween“ dalyviai ne tik įgauna naujų žinių, užmezga pažinčių, bet ir padedami patyrusių ir novatoriškų lektorių sukuria renginio temą atspindinčių instaliacijų ir pristato jas menine forma.

Šiųmetė tema pasirinkta neatsitiktinai. Žmogaus kūnas – pastaraisiais metais opus klausimas ne tik Baltijos šalių, bet ir viso pasaulio kontekste, tad, atsižvelgdami į aktualijas ir individualią šalių patirtį, šia tema turės ką pasakyti visi dalyvausiantys renginyje. Kūno ir politikos sąryšis bus nagrinėjamas daugeliu aspektų, lektoriai padės apžvelgti asmeninės bei politinės laisvės ribas ir galimybes, o kūrybinės dirbtuvės padės šiuos teorinius svarstymus patirti praktiškai. Daug dėmesio bus skirta kūnui kaip raiškos priemonei, padedančiai siekti asmeninių, visuomeninių ar politinių tikslų. Kita vertus, bus apžvelgtas kūno „nuasmeninimas“, kai žmogaus kūnas tampa nebe jo paties, bet valstybės reikalu, ir kūno laisvei nustatomos aiškios teisinės ribos.

Ar politiniu lygmeniu keliami žmogaus kūno klausimai pažeidžia žmogaus asmeninės laisvės ribas? Kaip mūsų asmeninius sprendimus veikia politinės diskusijos apie kūną ir visuomenės iškelti gražaus kūno standartai? Kaip sąveikauja kūnas ir politika, kokių šios sąveikos pavyzdžių galime atrasti šiandien ir kaip politikai naudojasi kūno išraiška? Atsakymų į šiuos klausimus kasmetinio Baltijos šalių jaunimo kongreso „Baltoween’13“ dalyviai ieškos su kviestiniais lektoriais, kurie skaitys paskaitas apie žmogaus kūną politikoje, valstybės ir visuomenės įsikišimą į žmogaus privačią erdvę bei visuomeninį kūno standartų reguliavimą, bei suteiks naudingos informacijos apie politinę ir asmeninę kūno raišką.

Kad kūno kalbą, jos panaudojimo subtilybes ir poveikio kitiems visuomenės nariams formas dalyviai suprastų dar geriau, jiems bus pasiūlytos kontaktinės improvizacijos1 bei forumo teatro2 dirbtuvės: pirma, jos leis sujungti ir suvienyti visus dalyvius, nepaisant kalbinių skirtumų, ir taip atskleis neverbalinio bendravimo galimybes bei poveikį tiek patiems dalyviams, tiek auditorijai, antra, kadangi daugelis renginio dalyvių neturės specialaus fizinio ir meninio pasiruošimo, aiškiai parodys natūralias kūno panaudojimo ribas.

Renginio tikslai
Stiprinti užsienyje gyvenančių jaunuolių iš Baltijos šalių – lietuvių, latvių ir estų – vienybę, skatinti pilietinį aktyvumą, įtraukti į tarptautinę diskusiją aktualiomis ir opiomis temomis, ugdyti tarpusavio supratimą, toleranciją ir duoti pagrindą bendriems ateities projektams.

Renginio uždaviniai
• Įtraukti jaunimą į užsienyje veikiančių bendrijų veiklą, taip skatinti tarpkultūrinius mainus ir bendradarbiavimą;
• Ugdyti kritinį mastymą apie šiandieninę visuomenę ir jos problemas;
• Paskaitų metu sudominti jaunimą politinėmis temomis, parodant jas tiek tradiciniu, tiek kitokiu, netikėtu kampu;
• Praplėsti svečių akiratį, suteikti jiems naujos patirties kūrybinių dirbtuvių metu;
• Gvildenti netradicinius problemų sprendimo ir diskusijos būdus.

Dalyviai: jaunimas ir suaugusieji nuo 16 iki 36 metų.

Tikslinė grupė: Vokietijoje ir kaimyninėse šalyse gyvenantys lietuviai, Vokietijos latviai ir estai bei Baltijos šalimis, jų kultūra ir politika besidomintys vokiečiai ar kitų tautų atstovai.

9119_162406926379_1622239_n

“Baltoween 2013” organizatorius – VLJS

Preliminari renginio programa

Ketvirtadienis, spalio 31 d.
17.00-19.00 Atvykimas, įsikūrimas
20.00-21.00 Susipažinkime!
1 Kontaktinė improvizacija – šokio technika, kurioje mokomasi pajusti natūralius impulsus ir kūrybiškai naudotis savo kūnu bei jausti partnerį. Kontaktinės improvizacijos metu lavinama koordinacija, plastiškumas, intuicija, pasitikėjimo, atsakomybės ir pasipriešinimo suvokimas, buvimo čia ir dabar pojūtis. Tuo pačiu metu tai atsipalaidavimas, sveikas judėjimas, atvira fantazija.
2 Forumo teatras – tai teatro ir diskusijos, socialinės intervencijos ir grupinės terapijos forma. Spektaklio metu žiūrovai diskutuoja apie tai, kas vyksta scenoje, kartu kuria ir perkuria jo veiksmą ir taip patys tampa sceninio vyksmo dalimi. Taip gali būti sprendžiamos socialinės ir politinės problemos, gerinamas grupės klimatas.
21.00-22.00 Vakarienė rūmų sode
nuo 22.00 Vakarojimas prie laužo

Penktadienis, lapkričio 1 d.
08.30-09.00 Trumpa rytinė mankšta
09.00-10.00 Pusryčiai
10.00-10.30  Įvadas į temą „Kūnas ir politika“ – VLJS
10:30-11:30   Kūno politika – kviestinio lektoriaus įvadas
11:30-11:45    Kavos pertrauka
11:45-13:30    Lektoriaus pasiūlyta diskusija vienu iš kūno politikos aspektų (pvz. abortų draudimas, kova su nutukimu ir  gražaus kūno kriterijai, lyties keitimo operacijų legalizavimas)
13.30-14.30   Pietūs
14.30-15.30   Forumo teatro metodas – įvadas – Vidas Bareikis
15.30-18.00   Forumo teatro dirbtuvės viena iš pasiūlytų kūno politikos temų – Vidas Bareikis
18.00-19.00   Vakarienė Annaberge
nuo 19.00        Ekskursija po vakarėjančią Boną/Kultūrinis renginys Bonoje

Šeštadienis, lapkričio 2 d.
08.30-09.00   Trumpa rytinė mankšta
09.00-10.00   Pusryčiai
10.00-11.00    Kūno raiška ir poveikis politikoje – Tomo Jociaus („Lyderystės ir verslo akademija“) paskaita
11.00-13.00    Lektoriaus vedamos dirbtuvės neverbalinės komunikacijos įgūdžių gerinimui
13.00-14.00    Pietūs
14.00-16.00    Kontaktinės improvizacijos dirbtuvės. I dalis. Julija Melnik
16.00-16.30    Kavos ir pyrago pertraukėlė
16.30-18.00     Kontaktinės improvizacijos dirbtuvės. 2 dalis. Julija Melnik
18.00-19.00    Vakarienė
19.00-20.00    Pasiruošimas karnavalui
20.00-23.00   Vido Bareikio ir Jurgos Šeduikytės koncertas
nuo 22.00         Vakarėlis ir linksmybės iki ryto!

Sekmadienis, lapkričio 3 d.
09.00-09.30   Trumpa rytinė mankšta
09.30-10.30    Pusryčiai
10.30-11.30     Pamaldos
11:30-13:30      Renginio ir likusių neatsakytų klausimų aptarimas bei diskusija apie temos naudingumą
13.30-14.30      Pietūs
14.00-14.30      Kitų metų planai

* * *

Renginio nuoroda soc. tinkle Facebook: https://www.facebook.com/events/649577488394746/?notif_t=plan_edited

Registracijos renginiui nuoroda: http://wp.vljs.de/?p=860

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *