Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga išrinko naują pirmininką

Liepos 6-12 dienomis Suomijoje vyko penkioliktasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvavo per 50 dalyvių iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Rusijos, Lenkijos, Austrijos, Šveicarijos, Suomijos.

Suomijos sostinėje Helsinkyje ir Piispalos regione vykusiose renginiuose drauge su užsienio lietuviais diskutavo televizijos žurnalistas, laidų vedėjas Rytis Zemkauskas, buvę PLJS pirmininkai – arkivyskupas Gintaras Grušas, kunigas Antanas Saulaitis, aktorė, dėstytoja ir radijo laidų vedėja Aldona Vilutytė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis, Užsienio reikalų bei Krašto apsaugos ministerijų atstovai, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir kiti garbūs svečiai.

Kongreso metu aptarti užsienio lietuviams aktualūs internetinio balsavimo, Lietuvos pilietybės išsaugojimo bei atkūrimo, ryšių su Lietuva palaikymo klausimai. Susirinkę užsienio lietuviai pasisakė už aktyvesnį bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis kuriant geresnes sąlygas užsienio lietuviams grįžti gyventi ir dirbti Lietuvoje, plėtoti stažuočių Lietuvoje programas, gerinti požiūrį į išeivius Lietuvoje.

Naujoji PLJS valdyba (iš kairės): pirmininkas Vladas Oleinikovas (Jungtinė Karalystė), vicepirmininkas Aidis Staskevičius (Lenkija), Kovas Kulbis (JAV), Rūta Ruočkutė (Vokietija), Skirmantas Liepinis (Norvegija), Skaistė Aleksandravičiūtė (Jungtinė Karalystė), vicepirmininkas Lukas Audickas (Jungtinė Karalystė) ir Tadas Kriščiūnas (Jungtinė Karalystė)

Naujuoju PLJS pirmininku išrinktas 26-erių metų chemijos mokslininkas, Kembridžo absolventas ir aktyvus visuomenininkas Vladas Oleinikovas. “Greta bendruomenės ateities ir lietuvių kultūros puoselėjimo, matome didelę pareigą atstovauti užsienio lietuvių jaunimo interesams Lietuvoje bei užsienio kraštuose. Taip pat jaučiame pareigą skatinti atnaujintos, atviros ir “inkliuzyvios” lietuvybės vizijos puoselėjimą, kurioje kiekvieno indėlis būtų vertinamas nepriklausomai nuo geografinio atstumo. Savo veiksmais ir iniciatyva galime padaryti daug: dirbti tam, kad išvykusieji galėtų išlaikyti nuolatinį ryšį su Tėvyne, nebijodami prarasti prigimtinę teisę į pilietybę; skatinti didesnį užsienio lietuvių pilietinį aktyvumą, ir taip sustiprinti jų balsą ir indėlį kuriant Lietuva; konstruktyviai prisidėti prie geresnių sąlygų kūrimo Lietuvoje, kad išeiviams būtų lengviau sugrįžti”, – sako naujasis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas V.Oleinikovas. PLJS Kongreso metu taip pat išrinkta nauja organizacijos valdyba. Jos nariais tapo atstovai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Vokietijos ir Lenkijos.

Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į Kongresą susibūrė dar 1966-aisiais metais. O antrajame, vykusiame JAV 1972 metais, buvo įkurta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, šiuo metu vienijanti per dvidešimt lietuvių jaunimo sąjungų ir organizacijų visame pasaulyje.

Comments are closed