PLJS Kongresas. vakar. šiandien. rytoj.

unnamed

Jau šią vasarą, liepos 6-12 dienomis, Suomijoje vyks jau penkioliktas Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas. Kviečiame susipažinti su šiuo gilias tradicijas turinčiu renginiu iš arčiau.

Ištakos ir dabartis

Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į Kongresą susibūrė dar 1966-aisiais metais JAV, kai Lietuva buvo okupuota Sovietų sąjungos. Jau antrojo Kongreso metu įsikūrė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, egzistuojanti nuo 1972-ųjų metų ligi dabar.

Tuomet lietuvių bendruomenių užsienyje tikslus sąlygojo prasta Lietuvos situacija: nebuvo aišku, ar ji iš viso išliks, ir ar kada nors taps nepriklausoma valstybe. Lietuviška veikla užsienyje buvo orientuota į kultūros ir tapatybės išlaikymą bei diplomatinį darbą Lietuvos labui.

Tačiau 1990-aisiais atgavome Nepriklausomybę, o su šiuo įvykiu pasikeitė ir pasaulio lietuvių statusas bei misija. Nebeliko apribojimų grįžti į Lietuvą, o egzistencinė grėsmė Lietuvai taip pat nutolo, nors išliko daug iššūkių valstybės kūrimo procese.

Pakito ir PLJS bei Kongresų prasmė bei tikslingumas. Stiprios ir telkiančios misijos praradimas sumažino organizacijos patrauklumą ir reikšmę, nors Amerikos lietuviams ji išliko reikšminga.

Tačiau 2012 m. prasidėjo naujas etapas, PLJS ėmus organizuoti Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimus, kas du metus pritraukiančius daugiau nei 3000 dalyvių iš Lietuvos ir viso pasaulio. Organizacija atrado savo naują vaidmenį, skatindama Lietuvos ir diasporos bendradarbiavimą ir įgyvendindama globalios Lietuvos viziją.

Nauja paskirtis

Kasmet iš Lietuvos išvykstantis vis didėjantis skaičius jaunų ir iniciatyvių žmonių kelia vis naujus iššūkius tiek užsienio lietuviams, tiek pačiai Lietuvai. Masinė emigracija suteikia naujas galimybes visiems, tačiau gali tapti ir egzistencine problema.

Vis dėlto, emigracijos ateitį bei istoriją kuriame mes patys. Savo veiksmais galime pasiekti daug:

  • palengvinti užsienio lietuvių kasdieninį gyvenimą – atvykimą, įsikūrimą, bendruomenės susiradimą;
  • dirbti, kad būtų įteisinta dviguba pilietybė ir išvykusieji turėtų galimybę išlaikyti nuolatinį ryšį su Tėvyne;
  • skatinti didesnį užsienio lietuvių pilietinį aktyvumą, ir taip sustiprinti jų balsą Lietuvoje;
  • išnaudojant Lietuvos valdžios dėmesį emigracijai, skatinti ją kurti geresnes sąlygas gyvenimui Lietuvoje, kad išeiviams būtų lengviau sugrįžti;
  • …ir dar daugiau.

Šį sąrašą galima tęsti, ir jį tęsti būtina. Vis dėlto, visus šiuos tikslus vienija vienas dalykas: norint juos pasiekti, būtinas koordinuotas, sutelktas veikimas.

Būtent tam ir skirta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga. Tam ir reikalingas Kongresas – puiki proga permąstyti išeivijos jaunimo veiklą bei įsikvėpti naujiems iššūkiams ir sprendimams. Jame diskutuojame apie problemas, renkame valdybą ir nusprendžiame dėl ateinančių metų veiklos prioritetų.

O jei manote, kad organizacija veikia nepakankamai efektyviai, labai kviečiame prisijungti ir tapti tais, kurie įneša pokyčius. Organizacija yra kur kas atviresnė jūsų iniciatyvoms, nei gali atrodyti.

Turime gerą vardą Lietuvos visuomenėje, artimai bendradarbiaujame su valstybės institucijomis bei giminingomis organizacijomis. Taigi, egzistuoja puikios sąlygos įgyvendinti norimus pokyčius.

Tačiau kokie tai pokyčiai, turite ateiti ir nuspręsti jūs, jaunimo sąjungų ir bendruomenių atstovai.

Tad kviečiame atvykti į Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresą ir savo protais bei darbais įsijungti į dinamiškas, aktualias ir įdomias diskusijas ir darbus užsienio lietuvių labui.

Comments are closed