Pasaulio lietuvių jaunimas išrinko naują organizacijos pirmininką ir valdybą

2009 m. metų gruodžio 22 – 2010 m. sausio 7 dienomis, Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje vyko XIII-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvavo lietuvių jaunimo organizacijų iš įvairių pasaulio valstybių atstovai. Jaunieji užsienio lietuviai, tris savaites sprendė įvairias jaunimui aktualias problemas bei studijų dienų metu išrinko naują Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) valdybą bei pirmininką, kuriuo tapo Jungtinės Karalystės atstovas Kęstas Pikūnas.

„Esu labai dėkingas visiems kurie manimi pasitikėjo ir atidavė savo balsą. Mano, bei naujosios valdybos tikslas bus dar labiau sustiprinti pasaulio lietuvių jaunimo organizaciją, užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp visų lietuvių bendruomenių, bei kurti artimesnį dialogą su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis vystant PLJS plėtra“ – sako naujasis PLJS pirmininkas Kęstas Pikūnas.

Visą ateinančią trijų su puse metų kadenciją, naujoji valdyba stengsis tęsti jau pradėtus darbus bei užtikrins efektyvesnę Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos veiklą. Šiai dienai yra daug nenuveiktų darbų, vienas iš jų – dvigubos pilietybės klausimas, tad PLJS valdyba dirbs bei ieškos geriausių sprendimų būdų. Pagrindinis naujosios valdybos uždavinys, jog PLJS taptų atviresne pasaulio ir Lietuvos jaunimui bei įvairioms organizacijoms. Bus stengiamasi keisti PLJS įvaizdį ir parodyti, jog tai nėra eilinė neveiksminga jaunimo organizacija, todėl šiuo metu yra labai svarbu modernizuoti bei naujai apibrėžti aiškią PLJS struktūrą, kuri užtikrins tolimesnę veiklą. Per ateinančius trejus metus, PLJS taps atviresne, lankstesne bei modernesne organizacija atitinkančia visus tokiai organizacijai keliamus reikalavimus. “Mūsų valdyba turi daug jaunų ir energingų žmonių, kurie pritaria PLJS vizijai bei nori prisidėti prie jos kūrimo“ – džiaugiasi pirmininkas.

XIII-ajame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese buvo priimtas dar vienas labai svarbus sprendimas. Po karštų ir ilgų diskusijų kongreso dalyviai pritarė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybės (PLJSA) įsteigimui Lietuvoje. „Šios atstovybės sukūrimas – tai didelis žingsnis ir parama PLJS valdybos darbui, bei PLJS veiklos sustiprinimui Lietuvoje“ – sako PLJS Pirmininkas.

Naująją PLJS valdybą sudaro: Jungtinės Karalystės atstovai Kęstas Pikūnas – Pirmininkas ir Karolis Adomaitis, Vice-Pirmininke išrinkta JAV atstovė Giedrė Kazlauskaitė, Atsakinguoju sekretoriumi paskirtas Belgijos atstovas Venantas Griciūnas, taip pat Kanados atstovai – Stasys Kuliavas, Petras Vaičiūnas ir Saulius Simonavičius, Vokietijos atstovas Martynas Gaurilčikas ir Pietų Amerikos atstovai Juan Ignacio Fourment Kalvelis ir Nicolas Velo.

Sekančio, XIV-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso organizaciniai darbai perduoti Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungai, kur 2013-ųjų metų vasarą susirinks kongresantai.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis el. pašto adresu: info@pljs.org

___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *