PrLJS gimtadienis ir valdybos rinkimai

Svenciame

PrLJS švenčia 3 metų gimtadienį

Su džiaugsmu ir lašeliu liūdesio dalinamės naujienomis – išrinkta naujoji PrLJS valdyba! Labai džiaugiamės naująja valdyba – Indre Blazevičiūte, Gintare Didžiokaite, Inga Prakapaite, Indre Reiponaite, Ieva Sliesoraityte!

Na

Naujai išrinkta PrLJS valdyba

Liūdna, kad su šauniąja valdybos komanda šiais metais atsisveikino Viktorija Gečytė –valdybos narė nuo sąjungos susikūrimo, pirmininke buvusi dvi kadencijas iš eilės. Atsisveikindama ir perduodama valdybos vairą naujiesiems nariams, Viktorija linkėjo naujajai valdybai sėkmingų darbų ir sakė, jog „sąjunga – tai mano kūdikis, gražu žiūrėti, kaip jis auga“. Tikėdamos, jog nauji nariai įneš naujų vėjų, atsisveikino ir be galo daug renginių šiais metais organizavusios, ryšius su partneriais palaikusios ir naujienlaiškiais džiuginusios – Agnė Povilavičiūtė ir Indrė Liepuoniūtė. 2012-2013 metai valdybai buvo itin sėkmingi dėka šauniosios merginų komandos, kuri sugebėjo surganizuoti net 15 pačių įvairiausių renginių – šviečiamojo ir mokomojo profilio, lietuvybę ir meilę gamtai skatinančių, dainavimo, tabybos, eiliavimo dirbtuvių, išvykų ir konkursų bei dar daug kitų, kuriuos rasite aplankę PrLJS facebook profilį PrLJS internetinę svetainę. Senosios komandos valdymo metais parašyta eilė paraiškų organizuojamų projektų subsidijoms gauti, užmegzti ryšiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis, o sąjungos pajamos padidėjo veik trigubai. Tad kartelė naujajai valdybai išties iškelta labai aukštai… Atsisveikindama valdyba pasidžiaugė sveikinimais, atsiliepimai, be galo gražiais palinkėjimais už puikią organizaciją, sėkmingai įgyvendintus renginius, naujas idėjas, gebėjimą suburti žmones ir šiltus prisiminimus. Senoji valdyba dėkoja visiems – buvo nuostabūs metai! Tikimės, jog naujoji komanda bus tiek pat gyvybinga ir degs tokia ugnele kaip pastaroji valdyba. Drauge užpūtėme legendio PrLJS gimtadienio torto žvakutę ir nekantraudami lauksime naujosios valdybos darbų.

P

PrLJS gimtadienio tortas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *