Susipažinkite – Danijos lietuviai

LyS

Danijos lietuvių jaunimo sąjunga (Lithuanian Youth Society in Denmark – LyS) įsikūrė šių metų kovo 2 dieną Kopenhagoje. Šiuo metu sąjungai priklauso virš 70 narių, kurių skaičius vis dar auga kiekvieno renginio metu.

Pagrindinis LyS tikslas – suvienyti ir atstovauti Danijoje studijuojančių ir gyvenančių jaunų lietuvių interesus, rinkti ir skleisti aktualią informaciją, plėtoti jų verslumą prisidedant prie Lietuvos ir Danijos verslo santykių puoselėjimo.

“Dalyvaudami bei organizuodami įvairius projektus, renginius ir konkursus, tikimės suteikti naudingų praktinių žinių ir naujų karjeros galimybių organizacijos nariams. Įgyvendinant įvairius projektus ir aktyviai dalyvaujanti švietėjiškuose, kultūriniuose ir visuomeniniuose renginiuose, tikimės puoselėti lietuvišką identitetą, kalbą ir kultūrą”, – sako LyS nariai.

LyS

Šiuo metu organizacijoje yra keturios pagrindinės veiklos grupės:
•       Lys Universitetas – tai paskaitų ciklas, kuris skatina jaunųjų Lietuvos išeivių idėjų generavimą ir įgyvendinimą, ugdo ir tobulina jų profesinius gabumus, teorines žinias pritaikant praktikoje. To pasekoje mes kviečiame įvairius patyrusius specialistus ir profesorius vesti temines paskaitas LyS Universitete. Jau turėjome du tokius renginius, kurių metu buvo pritaikyta interaktyvi mokymo programa. Iki akademinių metų galo planuojama surengti dar bent tris tokias paskaitas.
•       Kultūrinė – Socialinė grupė yra atsakinga už įvairių renginių ir projektų organizavimą. Gegužės mėnesį buvo suorganizuota Gatvės Muzikos Diena Kopenhagoje, kuri pritraukė apie šimtą tautiečių. Šiais metais planuojama surengti kiek didesnę šventę, prie kurios mūsų komanda jau dirba. Taip pat ši aktyvi veiklos grupė atsakinga už įvairius socialinius organizacijos renginius – tokius, kaip savaitgalio susitikimus su nariais, plaukiojimą kanojomis ir kitus pramoginius laisvalaikio renginius nariams.
•       Profesinė grupė – atsakinga už renginius, kurie bus skirti asmeniniam LyS narių tobulėjimui. Pirminė idėja yra suteikti galimybę pasidalinti savo žiniomis su kiekvienu nariu ir taip pat įgyti naujų praktinių žinių. Dauguma mūsų narių jau yra baigę arba tebestudijuojantys universitetuose, tad jie turi pakankamai daug aktualių žinių, kuriomis galėtų pasidalinti ir su kitais organizacijos nariais. Tam bus rengiamos mažos paskaitos, kurių metu nariai skaitys pranešimus savo pasirinktomis temomis ir atsakinės į kitų klausimus.
•       Match-Making grupė – tai virtuali erdvė jauniems talentams ir įmonėms ar/ir organizacijoms, kurioje jie gali surasti reikiamą partnerį bei įgyvendinti bendrus projektus. Tai platforma, kurioje bandysime suvesti danus ir lietuvius, taip prisidedant prie verslo santykių puoselėjimo. Ir žinoma atveriant naujas galimybes mūsų nariams.
LyS tikisi, kad ši organizacija padės skleisti pozityvią žinią apie aktyvų ir gabų Lietuvos jaunimą ir tuo pačiu padės formuoti teigiamą nuomonę apie Lietuvą ir Danijoje gyvenančius lietuvius.

LyS logo

Šiuo metu LyS glaudžiai bendradarbiauja su “Globali Lietuva” atstovais, Lietuvos ambasada Danijoje, Danijos lietuvių bendruomene bei keliomis kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

LyS taip pat nori bendradarbiauti su kitomis pasaulio ir Lietuvos jaunimo organizacijomis bei valstybinėmis ir privačiomis institucijomis, kurios padėtų plėstį akiratį ieškant naujų galimybių tiek Jums, tiek ir mūsų nariams.

Danijos lietuvių jaunimo organizacija yra atvira įvairioms idėjoms, bendradarbiavimui ir, žinoma – kritikai.

Daugiau apie LyS galite pasiskaityti tinklapyje: www.lys.lt

O taip pat kviečiame prisijungti į Facebook grupę

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *