Sveikiname PLJS pirmininką Kęsta Pikūną gavus reikšmingą apdovanojimą – Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” medalį!

Už lietuvių jaunimo telkimą ir bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvų visuomenės gerovės veiklos puoselėjimą Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) pirmininkui ir pagrindiniam Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 2012 (PLJS2012) organizatoriui Kęstui Pikūnui buvo įteiktas valstybinis apdovanojimas – Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” medalis.
Sveikiname PLJS pirmininką Kęsta Pikūną Vasario 16-ąją, Valstybės atkūrimo dieną gavus reikšmingą apdovanojimą – Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” medalį!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *