Tarptautinė mokslinė konferencija “Globalios patirtys Lietuvos mokslui”

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Pasaulio lietuvių akademija (PLA) ir Lietuvių išeivijos institutas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „GLOBALIOS PATIRTYS LIETUVOS MOKSLUI”, kuri vyks 2011m. vasario 10 – 12 dienomis Kaune. Konferencijoje siekiama bendrai diskusijai suburti užsienio aukštosiose mokyklose studijuojančius (dirbančius) magistratūros ir doktorantūros studentus, apsigynusius mokslo vardus mokslininkus, kurių nagrinėjamos temos siejamos su Lietuvos istorija ir dabartimi, analizuojama Lietuvos politinių, ekonominių ir socialinių procesų problematika.

Konferencijos tikslai:

Suburti specializuotą lietuvių akademinės diasporos tinklą, kuris taptų integralia Lietuvos mokslo visuomenės dalimi ir atliktų think-tank funkciją, padėtų įgyvendinti bendrus projektus.

Pradėti kaupti lietuviškos tematikos mokslo darbų, apgintų užsienio universitetuose, duomenų bazę, siekiant, kad pasaulio šalyse apginti magistro darbai ir daktaro disertacijos taptų prieinami Lietuvos studentams ir kitiems besidomintiems.

Organizatoriai: VDU, PLA, Lietuvių išeivijos institutas

Partneriai: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS), www.trysmilijonai.lt, „Global Lithuanian Leaders“

Registracija į konferenciją vyksta elektroniniu paštu, atsiunčiant užpildytą dalyvio anketą. Anketas prašome siųsti iki sausio 1 d.

Apgyvendinimas. Konferencijos dalyviai, laiku atsiuntę anketas ir pageidaujantys apgyvendinimo, bus aprūpinami nakvyne VDU studentų bendrabutyje.

Kontaktai

Vida Bagdonavičienė

Pasaulio lietuvių akademijos koordinatorė

Žygimantų 5a-6, Vilnius,

Lietuva LT – 01102

Tel.: +370 5 261 61 91

Tel.: +370 67 97 12 89

el. paštas: v.bagdonaviciene@pvt.vdu.lt

VDU vykdomo projekto „Pasaulio lietuvių akademija” tikslas – burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija daug veiklų: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio mokymosi galimybes. PLA tai ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms.

Išsamesnę informaciją apie programą (apačioje) ir registracijos formą rasite internete http://www.vdu.lt/pla

***

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIESIEMS TYRĖJAMS IR MOKSLININKAMS

“GLOBALIOS PATIRTYS LIETUVOS MOKSLUI”

P R O G R A M A

Vasario 10 d. (ketvirtadienis)

K. Donelaičio g. 58

17.00val. VDU Rektoriaus prof. Zigmo Lydekos priėmimas.

“Pasaulio lietuvių akademijos” pristatymas

Vasario 11 d. (penktadienis)

Gimnazijos g. 7, VDU Didžioji aula

9.00 val. Registracija

9.30 val. Konferencijos atidarymas, diskusija

9.50 val. Pranešimas „Diasporinės tautos bruožai – mūsų stiprybių/silpnybių

mitologizavimas“ (Prof. Egidijus Aleksandravičius)

10.20 val. Pranešimas „Šiuolaikiniai transnacionalinių bendruomenių žinių tinklai.

Tarptautinės patirtys“ (Doktorantė Vida Bagdonavičienė)

10.40 – 11.00 val. Kavos pertraukėlė

11.00 – 13.00 val. Darbas sekcijose:

I sekcija Lietuvos istorija

II sekcija Politologija, komunikacija / filosofija

III sekcija Aplinkosauga, aplinkotyra, energetika

IV sekcija Ekonomika, verslas

13.00 – 14.00 val. Pietūs

14.00 – 17.30 val. Darbas sekcijose (tęsinys)

18.00 val. Vakaronė „Jazz session“ („Punto Pizza“ Kęstučio g. 6)

Vasario 12 d. (šeštadienis)

Gimnazijos g. 7, VDU Didžioji aula

9.00 – 12.00 val. Baigiamoji diskusija.

Pasaulio lietuvių akademinio tinklo plėtra, ateities gairių numatymas.

Kviečiame dalyvauti!

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *