Vasario 16-osios gimnazija kviečia lietuvių kilmės jaunuolius iš užjūrio

Hüttenfeldas, gruodžio 15. d.: Nuo šiol Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje lietuvių kilmės jaunuoliams iš užjūrio valstybių siūlo vienerių metų edukacinę-kultūrinę programą „Go Europe!“ („Keliauk į Europą!“). Programos metu mokiniai mokysis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, tikybos ir vokiečių kalbos bei turės galimybę dalyvauti papildomojo ugdymo užsiėmimuose – tautinių šokių būrelyje, vokaliniame ansamblyje, orkestruose, Ateitininkų, „Europos“, „Mokyklos už civilinę drąsą“, krepšinio, jaunųjų dailininkų, keliautojų bei kituose. Mokiniai gyvens mokinių bendrabutyje.

„Šia programa norime paskatinti lietuvių kilmės moksleivius bei abiturientus iš Junginių Amerikos Valstijų, Pietų Amerikos, Kanados, Australijos bei kitų užjūrio valstybių gyvai susipažinti su Lietuva – jos kalba, kultūra, tradicijomis ir žmonėmis – gyvenant pačioje Europos širdyje, Vokietijoje! Tai unikali galimybė mokiniams per vienerius metus išmokti lietuvių kalbą, pažinti Lietuvą ir Europą, įgyti tarpkultūrinės patirties, užmegzti ilgalaikius ryšius kitame žemyne,“ – programą pristato Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė.

Mokiniai iš užjūrio, ypač iš Pietų Amerikos, gimnazistų gretas papildo jau daugelį metų. Naujoji programa „Go Europe!“ sudaryta vadovaujantis surinkta ilgamečio darbo su šiais mokiniais patirtimi. Lietuvių ir vokiečių kalbos pamokas veda mokytojai, kuriems ši kalba yra gimtoji. Tikybos ir Lietuvos istorijos pamokos dėstomos lietuvių kalba. Mokiniai skatinami aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje bei Gimnazijos ir Romuvos sodyboje veikiančių organizacijų rengiamuose projektuose. Puikios geografinės Gimnazijos padėties dėka mokiniai laisvu laiku turi galimybę keliauti ne tik po Vokietiją, bet kelių valandų bėgyje pasiekti ir daugelį kaimyninių Europos šalių – Olandiją, Prancūziją, Belgiją, Liuksemburgą, Šveicariją. Vasaros atostogų metu Gimnazijos administracija mokiniams padeda surasti galimybę praleisti keletą savaičių Lietuvoje.

Programoje „Go Europe!“ kviečiami dalyvauti jaunuoliai nuo 16 iki 21 metų. Patirtis rodo, jog daugelis atvažiuojančių metams mokytis Vasario 16-osios gimnazijoje, savo šalyje dažniausiai jau būna baigę mokyklą ir prieš pradėdami aukštuosius mokslus šį laiką skiria lietuvių kalbos išmokimui ir Europos pažinimui. Kai kurie Vasario 16-osios gimnaziją pasirenka dalyvaudami savo šalies „metų užsienyje“ programoje.

„Vasario 16-osios gimnazija ypatinga tuo, jog ji yra ne tik vienintelė Vakarų pasaulyje valstybės pripažinta lietuviška švietimo įstaiga, bet ir lietuviškos kultūros, mokslo ir meno centras. Romuvos sodyboje įsikūrusioje Rennhofo pilyje jau beveik 60 metų įvairių institucijų puoselėjama lietuvybė ir kasdien tiesiamas gyvas tiltas tarp Rytų ir Vakarų Europos. Neabejoju, jog vaikams iš užjūrio būtų įdomu susipažinti su šia unikalia, pasaulio lietuviams ir Lietuvai istoriškai ir simboliškai itin svarbia vieta,“ – sako Kanadoje gimęs ir augęs Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, pats prieš keliolika metų pagilinti lietuvių kalbos žinių atvykęs į Vasario 16-osios gimnaziją.

Programa „Go Europe“ dešimčiai mėnesių kainuoja 5800 eurų. Į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas, maitinimas bei mokslapinigiai. Programos dalyviai patys turi pasirūpinti skrydžiu ir (jei reikalinga) viza. Vasario 16-osios gimnazija suorganizuoja dalyvių parvežimą iš netoliese esančio Frankfurto prie Maino oro uosto, padeda sutvarkyti draudimo bei kitus formalumus.

Vasario 16-osios gimnazijos informacija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *