BACKTO.LT konferencija Stokholme

“Atgal į Lietuvą!” – štai taip, drąsiai ir ryžtingai, skamba raginimas, skirtas talentingam išeivijos jaunimui. Projektas BACKTO.LT skirtas kviesti ir motyvuoti lietuvių jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį užsienio šalyse, grįžti į Lietuvą ir pradėti savo darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie…

PrLJS gimtadienis ir valdybos rinkimai

PrLJS švenčia 3 metų gimtadienį Su džiaugsmu ir lašeliu liūdesio dalinamės naujienomis – išrinkta naujoji PrLJS valdyba! Labai džiaugiamės naująja valdyba – Indre Blazevičiūte, Gintare Didžiokaite, Inga Prakapaite, Indre Reiponaite, Ieva Sliesoraityte! Naujai išrinkta PrLJS valdyba Liūdna, kad su šauniąja…

Karjera Prancūzijoje 2013

Prancūzijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PrLJS) renginys “Prancūzų darbo rinkos ypatumai” vyks spalio 19 d. LR ambasadoje, Paryžiuje. Renginio tikslas – lyginti, vertinti ir diskutuoti apie darbo aplinką, kultūrą, vertybes ir jų skirtumus Lietuvoje ir Prancūzijoje. Tikslinė renginio auditorija yra jauni…