Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Metinis Suvažiavimas

2008m. rugsėjio 19-21d lietuvių jaunimas iš ivairių Kanados vietovių susirinko Kretingos stovyklavietėje, Vasagoje, metiniam Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) suvažiavimui. Šio suvažiavimo tiklsas: nustatyti organizacijos gaires ateinantiems metams ir išrinkti naują KLJS valdybą. Jaunimas pradėjo rinktis pentadienį (rugsėjo 19d) vakare.…

„Mažųjų svajotojų klubo“ akcijos balionai nuspalvino ir Vokietijos padangę

Siekdami atkreipti pasaulio dėmesį į vėžiu bei kitomis sunkiomis ligomis sergančių vaikų likimą ir tuo pačiu išgarsinti Lietuvoje veikiantį „Juliuko labdaros ir paramos fondą“, tarptautinėje „Mažųjų svajotojų klubo“ akcijoje susivienijo ir Vokietijos lietuviai. Renginį, kuris saulėtą šeštadienio vidudienį Hiutenfeldo Renhofo…

Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos III-iasis kasmetinis

Balandžio 5-tą dieną Lietuvių Sodyboje Headley Park įvyko kasmetinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimas. Virš 50 žmonių—jaunimo, JKLS sąjungos atstovai ir draugai, nepaisant dvigubai ilgesnės kelionės dėl Waterloo soties uždarymo, susirinko atversti naujo istorijos lapo. Pirmoje suvažiavimo dalyje buvo…

Jaunimas suvažiuoja Argentinoje

Svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos renginys įvyko sausio 5 – 12 dienomis Buenos Aires, Lanús Oeste, General San Martín ir Berisso miestuose. Suvažiavime dalyvavo apie 60 dalyvių iš Urugvajaus, Brazilijos, Kanados, Lietuvos ir vietiniai lietuvių bendruomenės nariai argentiniečiai. Pietų…

PLJS pirmininko V-16 sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu Jus, brangūs pasaulio lietuviai, Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės 90-metų sukakties proga! Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus visiems lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje bei plačiajame pasaulyje. Mūsų protėviai kovojo už tai kad mes galėtumem visi laisvai save vadinti lietuviais ir laisvai…