Užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio sveikinimas Valstybės atkūrimo dienos proga

Brangūs tautiečiai, Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios proga. Per amžius puoselėta valstybingumo tradicija ir išorės jėgų nesugniuždytas laisvės troškimas lėmė, kad prieš 93-ejus metus atkūrėme savo valstybę. Šią Laisvės idėją įprasminome semdamiesi stiprybės iš mūsų…

Vasario 16-osios gimnazija kviečia lietuvių kilmės jaunuolius iš užjūrio

Hüttenfeldas, gruodžio 15. d.: Nuo šiol Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje lietuvių kilmės jaunuoliams iš užjūrio valstybių siūlo vienerių metų edukacinę-kultūrinę programą „Go Europe!“ („Keliauk į Europą!“). Programos metu mokiniai mokysis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, tikybos ir vokiečių kalbos…

PLJS: Vasario 16 sveikinimas

Mieli pasaulio lietuviai, Prisimindami 1918-ųjų metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto svarbą, neparmirškime jo tikrosios esmės bei Lietuvos patriotų pradėto darbo puoselėti lietuvybę. Atsispirkime vis dažniau pasigirstantiems lietuviškojo patriotiškumo stokos priekaištams bei būkime lietuvybės puoselėtojai ir garbingai atstovaukime Lietuvai. Šiandien…

PLJS pirmininko V-16 sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu Jus, brangūs pasaulio lietuviai, Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės 90-metų sukakties proga! Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus visiems lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje bei plačiajame pasaulyje. Mūsų protėviai kovojo už tai kad mes galėtumem visi laisvai save vadinti lietuviais ir laisvai…