Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos III-iasis kasmetinis

Balandžio 5-tą dieną Lietuvių Sodyboje Headley Park įvyko kasmetinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimas. Virš 50 žmonių—jaunimo, JKLS sąjungos atstovai ir draugai, nepaisant dvigubai ilgesnės kelionės dėl Waterloo soties uždarymo, susirinko atversti naujo istorijos lapo. Pirmoje suvažiavimo dalyje buvo…