Europos Komisija kviečia išreikšti nuomonę

Europos Komisija (EK) kviečia išreikšti nuomonę užpildžius klausimyną apie neformalaus ir savaiminio ugdymo plėtrą. Visi Europos Sąjungos piliečiais kviečiami užpildyti šį klausimyną. Taip pat klausimyną galima pildyti organizacijos, veikiančios Europiniu, nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, vardu. Konsultacija tęsis iki 2011 metų…