New board for World Lithuanian Youth Association (WLYA) elected (2010/2013)

(left to right) Stasys Kuliavas, Petras Vaičiūnas, Giedrė Kazlauskaitė, Kęstas Pikūnas, Nicolas Velo, Juan Ignacio Kalvelis, Martynas Gaurilčikas The new World Lithuanian Youth Association (Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sajunga or PLJS) board was elected in South America (Argentina, Uruguay, Brazil) during…