Naujai išrinkta Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) valdyba

JLKJS valdyba 2011-2012 JKLJS suvažiavimo dalyviai SUVAŽIAVIMO PROGRAMA Gegužės 7 diena, šeštadienis 11.00  Registracija; 12.00  Suvažiavimo atidarymas, LR ambasadoriaus JK J.E. Dr. O. Jusio sveikinimas; 12.15  Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 12.30  JKLJS prezidento, valdybos ir skyrių…

Britanijos jaunimo suvažiavimo dvasią kėlė filosofo M. Kubiliaus mintys apie stiprią valstybę

Gegužės 8 – 9 d., Headley Park Sodyboje įvyko jau penktasis Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) suvažiavimas. Lietuvių sodyboje vykusiame renginyje susirinko aktyviausi organizacijos nariai, buvo pristatyti visi per metus vykę sąjungos renginiai, organizuoti projektai bei 8 JKLJS skyrių…