Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Metinis Suvažiavimas

2008m. rugsėjio 19-21d lietuvių jaunimas iš ivairių Kanados vietovių susirinko Kretingos stovyklavietėje, Vasagoje, metiniam Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) suvažiavimui. Šio suvažiavimo tiklsas: nustatyti organizacijos gaires ateinantiems metams ir išrinkti naują KLJS valdybą. Jaunimas pradėjo rinktis pentadienį (rugsėjo 19d) vakare.…