Akimirkos iš Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo 2012

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas įvyko šių metų liepos 12-15 dienomis Prienų rajone, Visuomenės harmonizavimo parke. Tai pirmas Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas – tai jaunimui skirtas festivalis, aprėpiantis mokslą, verslą, politiką ir kultūrą. Keturias…

Naujai išrinkta Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) valdyba

JLKJS valdyba 2011-2012 JKLJS suvažiavimo dalyviai SUVAŽIAVIMO PROGRAMA Gegužės 7 diena, šeštadienis 11.00  Registracija; 12.00  Suvažiavimo atidarymas, LR ambasadoriaus JK J.E. Dr. O. Jusio sveikinimas; 12.15  Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 12.30  JKLJS prezidento, valdybos ir skyrių…