Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku antrajai kadencijai išrinktas Kęstas Pikūnas

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) nariai šį savaitgalį organizacijos pirmininku perrinko Kęstą Pikūną. Liepos 1-14 dienomis Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje vyksta Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas – tradicinis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos renginys, rengiamas kas ketverius metus, į kurį iš viso…

PLJS pirmininko V-16 sveikinimas

Nuoširdžiai sveikinu Jus, brangūs pasaulio lietuviai, Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės nepriklausomybės 90-metų sukakties proga! Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus visiems lietuviams, gyvenantiems Lietuvoje bei plačiajame pasaulyje. Mūsų protėviai kovojo už tai kad mes galėtumem visi laisvai save vadinti lietuviais ir laisvai…