Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininku antrajai kadencijai išrinktas Kęstas Pikūnas

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) nariai šį savaitgalį organizacijos pirmininku perrinko Kęstą Pikūną. Liepos 1-14 dienomis Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje vyksta Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas – tradicinis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos renginys, rengiamas kas ketverius metus, į kurį iš viso…

Išrinkta nauja PLJS valdyba

2013 m. liepos 8 d. , XIV PLJS Kongreso metu buvo išrinkta nauja PLJS valdyba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Rinkimuose į PLJS valdybą dalyvavo 17 kandidatų. PLJS Kongreso delegatų sprendimu į PLJS valdyba pateko: Simonas Černiauskas (Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos…

XII PLJ Kongresas: Švedijos atstovės įspūdžiai iš Kanados

Po keturiolikos metų pertraukos švediška vėliava vėl suplevėsavo dvyliktajame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese (PLJK) vykusiame Kanadoje. Joninių išvakarėse metropolitiniame mieste Toronte susirinko 67 atstovai iš 14 kraštų, kad pasidalintų veiklos patirtimi, priimtų naujus nutarimus, nuspręstų tolesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos…

Šventė lietuvių draugijoje ‘Nemunas’. Berisso, Argentina

Lietuvių draugija ‘Nemunas’ (Berisso miestas, Argentina) jau atsisveikino su 2011 metais, bei pažymėjo praėjusių metų nuveiktus darbus lietuviškoje vasarviete “Nemunas”, kuri, beje, yra vientelė lietuviška vasarvietė visoje Argentinoje. Į šventę susirino daugiau nei 120 Argentinos lietuvių bendruomenės narių, visi kartu…

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas“

Lietuvių Draugija „Nemunas“ (Berisso miestas, Argentina) patalpose  kiekvieną savaitę vyksta lietuvių kalbos kursai, kuriuos  veda  buvę Vasario 16- osios gimnazijos (Vokietija) mokiniai ir buvę Vilniaus Universiteto studentai. Šie mokiniai ir studentai gavo stipendiją,  todėl galėjo išmokti lietuvių kalbą,  papročius. Kiekvieną…