Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga’s Photos – VLJS suvaziavimas 2010

VLJS veikla: kasmet pavasarį rengiamas metinis VLJS suvažiavimas, kurio metu diskutuojama aktualiomis jaunimui temomis, klausomasi pranešimų bei paskaitų. Suvažiavimo metu vyksta įvairūs „Workshopai“ ir lieka laiko atsipalaiduoti, susitikti su draugais bei susirasti naujų pažinčių. To pačio suvažiavimo metu renkama nauja…