BACKTO.LT konferencija Stokholme

“Atgal į Lietuvą!” – štai taip, drąsiai ir ryžtingai, skamba raginimas, skirtas talentingam išeivijos jaunimui. Projektas BACKTO.LT skirtas kviesti ir motyvuoti lietuvių jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį užsienio šalyse, grįžti į Lietuvą ir pradėti savo darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie…

XII PLJ Kongresas: Švedijos atstovės įspūdžiai iš Kanados

Po keturiolikos metų pertraukos švediška vėliava vėl suplevėsavo dvyliktajame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese (PLJK) vykusiame Kanadoje. Joninių išvakarėse metropolitiniame mieste Toronte susirinko 67 atstovai iš 14 kraštų, kad pasidalintų veiklos patirtimi, priimtų naujus nutarimus, nuspręstų tolesnę Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos…