Lietuviška radijo valandėlė Argentinoje įtrauka į municipalinio paveldo sąrašus

San Martino (Argentina) miesto meras dr. Ricardo Ivoškus, 495/07 dekretu, įtraukė lietuvišką radijo valandėlę „Ecos de Lituania“ į municipalinio paveldo sąrašus. Meras džiaugiasi ir sveikina „Ecos de Lituania”, kuri iš visų lietuviškų organizacijų esančių Argentinoje, yra gavusi daugiausiai apdovanojimų iš…