PrLJS gimtadienis ir valdybos rinkimai

PrLJS švenčia 3 metų gimtadienį Su džiaugsmu ir lašeliu liūdesio dalinamės naujienomis – išrinkta naujoji PrLJS valdyba! Labai džiaugiamės naująja valdyba – Indre Blazevičiūte, Gintare Didžiokaite, Inga Prakapaite, Indre Reiponaite, Ieva Sliesoraityte! Naujai išrinkta PrLJS valdyba Liūdna, kad su šauniąja…

Išrinkta nauja PLJS valdyba

2013 m. liepos 8 d. , XIV PLJS Kongreso metu buvo išrinkta nauja PLJS valdyba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Rinkimuose į PLJS valdybą dalyvavo 17 kandidatų. PLJS Kongreso delegatų sprendimu į PLJS valdyba pateko: Simonas Černiauskas (Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos…

Naujai išrinkta Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) valdyba

JLKJS valdyba 2011-2012 JKLJS suvažiavimo dalyviai SUVAŽIAVIMO PROGRAMA Gegužės 7 diena, šeštadienis 11.00  Registracija; 12.00  Suvažiavimo atidarymas, LR ambasadoriaus JK J.E. Dr. O. Jusio sveikinimas; 12.15  Suvažiavimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai; 12.30  JKLJS prezidento, valdybos ir skyrių…

Britanijos jaunimo suvažiavimo dvasią kėlė filosofo M. Kubiliaus mintys apie stiprią valstybę

Gegužės 8 – 9 d., Headley Park Sodyboje įvyko jau penktasis Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS) suvažiavimas. Lietuvių sodyboje vykusiame renginyje susirinko aktyviausi organizacijos nariai, buvo pristatyti visi per metus vykę sąjungos renginiai, organizuoti projektai bei 8 JKLJS skyrių…

Pasaulio lietuvių jaunimas išrinko naują organizacijos pirmininką ir valdybą

2009 m. metų gruodžio 22 – 2010 m. sausio 7 dienomis, Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje vyko XIII-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, kuriame dalyvavo lietuvių jaunimo organizacijų iš įvairių pasaulio valstybių atstovai. Jaunieji užsienio lietuviai, tris savaites sprendė įvairias jaunimui aktualias…