Pietų Amerikos Lietuvių šokiu šventė “Vakaruškos”

Šokių kolektyvas “Nemunas”. Argentina

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *