PLJS Kongresas

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) šaukiamas kas 3-4 metus. Tai aukščiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires ir renka naują PLJS valdybą, suburia jaunimo bendruomenių lyderius iš viso pasaulio.

Kongreso struktūra

Dalyviai. Į Kongresą kviečiama 120 dalyvių-delegatų iš daugiau nei 20-ies jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje. Kiekvienai bendruomenei paskiriamas tam tikras skaičius delegatų, iš kurių sąjunga pati suformuoja savo delegaciją. Kongrese taip pat dalyvauja neturintys balsavimo teisių svečiai.

Kongreso programa. Kongresas susideda iš dviejų dalių:

 1. Formalioji Kongreso dalis – Delegatų suvažiavimas (arba Studijų dienos)
  Jos metu PLJS valdyba atsiskaito delegatams už savo kadencijos veiklą, priimami įstatų pakeitimai, renkama nauja PLJS valdyba, vyksta lektorių pranešimai ir diskusijos apie užsienio lietuvių problemas. Šių diskusijų pagrindu suformuojamos gairės ateinančios PLJS valdybos darbams.
 2. Kultūrinė-pramoginė Kongreso dalis
  Jos metu organizuojamos ekskursijos, muzikinės programos, pirtys, sporto rungtynės, ir kita. Ji – ne mažiau svarbi nei formalioji dalis, nes delegatai bendrauja, keičiasi idėjomis, gimsta naujos iniciatyvos ir bendradarbiavimo ryšiai. 

 

Kam skirtas Kongresas?

Kongreso misija ir tikslai:

 • išlaikyti ir stiprinti lietuvišką identitetą bei tautinę savimonę po pasauli pasklidusiam lietuvių jaunimui
 • įkvėpti jaunimą tapti aktyviais lietuvių bendruomenės užsienyje nariais
 • skatinti užmegzti tarpusavio ryšius bei stiprinti ryšius su Lietuva

Kongreso uždaviniai:

 1. Suburti bendruomenių lyderius į vieną vietą ir sukurti jiems sąlygas bendrauti, dalintis patirtimi ir idėjomis, siekiant paskatinti naujas iniciatyvas savo gyvenamosiose šalyse ir tarpusavio bendradarbiavimą.
 2. Skatinti diskusijas aktualiais emigracijos ir išeivių gyvenimo klausimais. Šios diskusijos naudingos ne tik patiems dalyviams, siekiant suprasti, ką kiekvienas gali padaryti sprendžiant emigracijos iššūkius, bet ir PLJS organizacijai, kurios veiklos gaires nubrėžia diskusijos.

 

Ankstesni PLJS Kongresai

XV-asis Kongresas 2017 Suomijoje

unnamed

XV-asis PLJS Kongresas vyks 2017 m. liepos 6-12 d. Suomijoje. Daugiau informacijos apie Kongresą galite rasti čia.

 

XVI-asis Kongresas 2013 Jungtinėje Karalystėje

kongresas

Kongreso metu priimti nauji organizacijos Įstatai ir Nutarimai.

XVI-ojo PLJS Kongreso Programa.

 

XIII-asis Kongresas Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje

2010 m. vyko XIII-asis PLJS Kongresas. Daugiau informacijos skaitykite čia.

 

XII-asis Kongresas Kanadoje

XII-asis PLJS Kongresas vyko 2007 m. Kanadoje. Daugiau skaitykite čia.

Comments are closed