top of page

PARTNERIAI

Pasaulio lietuvių bendruomenė ⠀

Lietuvių fondas ⠀

Jaunimo reikalų agentūra ⠀

Globali Lietuva ⠀

JAV lietuvių bendruomenė ⠀

Pasaulio lietuvių centras ⠀

LiJOT ⠀

Visuomenės ir verslo plėtros institutas

Pilietybė.lt ⠀

Programa "Kurk Lietuvai" ⠀

Globalūs lietuvos lyderiai ⠀

Bring Together Lithuania ⠀

Kaunas 2022 ⠀

Kanados lietuvių muziejus-archyvas

Pasaulio lietuvių universitetas ‎‎‎‎⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

LISS - Lietuvių išeivijos studentų stažuotės

Užsienio lietuvių studentų klubas

Lituanistinių mokyklų asociacija ⠀

bottom of page