top of page

APIE KONGRESĄ

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) vyksta nuo 1966 m. ir yra šaukiamas kas 2–4 metus kaskart vis kitame pasaulio krašte, kur veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Tai aukščiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdžios organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires, renka naują PLJS valdybą ir bendram pokalbiui suburia jaunimo bendruomenių lyderius iš viso pasaulio.

KONGRESO EIGA

Kongresą sudaro dvi dalys: Delegatų suvažiavimas (arba Studijų dienos) ir kultūrinė-pramoginė Kongreso programa (stovykla). 

Copy of PLJS schema 2.png

DELEGATŲ SUVAŽIAVIMAS

Delegatų (Kraštų jaunimo sąjungų atstovų) suvažiavimas atlieka organizacijos narių susirinkimo funkciją. Čia Kongreso delegatai priima svarbiausius organizacijai sprendimus ir Įstatų pakeitimus, tvirtina valdybos ir kitų komisijų ataskaitas, priima Nutarimus, išrenka naują valdybą ir ateinančio Kongreso vietą.

Delegatų suvažiavimo uždaviniai yra dvejopi. Pirma, suburti bendruomenių lyderius į vieną vietą ir sukurti jiems sąlygas bendrauti, dalintis patirtimi ir idėjomis, siekiant paskatinti tarpusavio bendradarbiavimą ir įkvėpti naujoms iniciatyvom savo gyvenamosiose šalyse. 

 

Antras uždavinys yra skatinti diskusijas aktualiais emigracijos ir išeivių gyvenimo klausimais. Šios diskusijos naudingos ne tik patiems dalyviams, siekiant suprasti, ką kiekvienas gali padaryti sprendžiant iššūkius, susijusius su emigracija bei lietuvybės išlaikymu svetur, bet ir pačiai PLJS organizacijai, nes šiose diskusijoje gimę pasiūlymai ir idėjos demokratinio proceso dėka vėliau tampa Nutarimais. Kongreso Nutarimai nubrėžia PLJS organizacijos veiklos gaires ir sudaro pagrindą per Kongresą renkamos PLJS valdybos kadencijos strategijai.

KULTŪRINĖ-PRAMOGINĖ
PROGRAMA

Kongresas taip pat puiki proga susipažinti su kitais pasaulio lietuviais iš įvairių kraštų ir neretai tampa ilgamečių draugysčių pradžia. Todėl kultūrinė-pramoginė Kongreso programa yra ne mažiau svarbi dalis, nes būtent čia delegatai bendrauja, keičiasi idėjomis, gimsta naujos iniciatyvos ir mezgasi draugystės. Jos metu organizuojamos ekskursijos, muzikinės programos, pirtys, sporto rungtynės, talentų vakarai ir kt.

 

Kartu kultūrinė-pramoginė Kongreso programa yra puiki proga Kongreso šeimininkams – jį organizuojančiai sąjungai – pristatyti savo krašto lietuvių istoriją, kultūrą, tradicijas ir vietos lietuvių jaunimą šiandien.

bottom of page