top of page

KONTROLĖS KOMISIJA

PLJS kontrolės komisija yra kontrolės organas, prižiūrintis PLJS Valdybos darbą. 

Kontrolės komisija sudaro trys nariai, kurie yra renkama Kongreso metu iš dviejų paskutinių Valdybų, neskaitant naujai išrinktos Valdybos, Pirmininkai ir paskutinės Valdybos nariai. Prioritetas teikiamas buvusių Valdybų Pirmininkams. Neatsiradus pakankamai kandidatų į kontrolės komisiją, į laisvas vietas Komisijos nariai yra renkami iš Kongreso delegatų.

Kontrolės komisija vertina metines Valdybos ir veiklos ir finansines ataskaitas, teikia rekomendacinio pobūdžio pastabas dėl valdybos veiklų atitikimo PLJS vidaus teisės aktams bei vykdo kitas PLJS įstatuose apibrėžtas funkcijas.​

Norint susisiekti su dabartine Kontrolės komisija rašykite kontrole@pljs.org 

PLJS KONTROLĖS KOMISIJA (2023–2025)

rimvydas

Rimvydas Rubavičius

Kontrolės komisijos narys

rimvydas@pljs.org

tomas.jpg

Tomas Valkauskas

Kontrolės komisijos narys
 

tomas@pljs.org

Eglė BnW.jpg

Eglė Butkevičiūtė

Kontrolės komisijos narė

egle@pljs.org

bottom of page