top of page

XVII KONGRESAS

green side text-8.png

2023 m. birželio 14-22 d.
Bostonas - stovykla
Neringa - Monrealis

Šiaurės Amerikoje lietuvių daug, o kiekvienas lietuvis ir jo šeima turi savo emigracijos istoriją. Kai kurie JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių aktyvūs nariai - neseniai atvykę iš Lietuvos, o kiti - jau trečios ar ketvirtos kartos lietuvos diaspora. Nors skirtumų tarp čia esančių lietuvių daug, juos vienija Lietuva ir noras puoselėti, išsaugoti tėvų, senelių ir protėvių jiems perduotą lietuvybę.

 

Pasaulio lietuvių jaunimas, net jei ir toli nuo Lietuvos, nepamiršta savo lietuviškų šaknų.

1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto paskelbta Lietuvių charta pabrėžia:

„Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuvių visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms…“

Būtent šie žodžiai įkvėpė XVII Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso temą – "Visur ir visada".

 

Kur tik bebūtų, nepaisant aplinkybių, pasaulio lietuviai brangina ir nepamiršta savo lietuviškų šaknų. Tad šiais žodžiais Kongreso ruošos komitetas pakvietė pasaulio lietuvių jaunimą atvykti į Kongresą JAV ir Kanadoje 2023 m. birželio 14-22 d., susipažinti ir patirti lietuviškas tradicijas, kultūrą ir gyvenimą už Atlanto.

bottom of page