top of page

Artėjantis Kongresas

green side text-8.png

2023 m. birželio 14 - 22 d.
Bostonas - stovykla
Neringa - Monrealis

Šiaurės Amerikoje yra daug lietuvių, o kiekvienas lietuvis ir jo šeima turi savo emigracijos istoriją. Kai kurie JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių aktyvūs nariai yra neseniai atvykę iš Lietuvos, o kiti - jau trečios ar ketvirtos kartos lietuvos diaspora. Nors skirtumų tarp čia esančių lietuvių yra daug, mus vienija Lietuva ir noras puoselėti, ir išsaugoti tą brangią tėvų, senelių ir protėvių mums perduotą lietuvybę. Mes, pasaulio lietuvių jaunimas, nors esame toli nuo Lietuvos, nepamirštame savo lietuviškų šaknų.

1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto paskelbta Lietuvių charta, pabrėžia:

„Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuvių visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms…“

Iš šių žodžių kyla XVII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tema – VISUR IR VISADA.

 

Kur tik jie bebūtų ir, nepaisant savo aplinkybių, Pasaulio lietuviai brangina ir nepamiršta savo lietuviškų šaknų. Tad, šiais žodžiais Kongreso ruošos komitetas nuoširdžiai kviečia visą pasaulio lietuvių jaunimą atvykti į Kongresą JAV ir Kanadoje 2023 m. birželio 14 - 22 d. susipažinti ir patirti lietuviškas tradicijas, kultūrą ir gyvenimą už Atlanto.

 

Sekite mūsų Instagram ir Facebook paskyras, kuriose Kongreso ruošos komitetas kas savaitę dalinsis įvairia informacija apie XVII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.

 

PRELIMINARI PROGRAMA

Birželio 14 d. (trečiadienis)
   Kongreso dalyvių atvykimas į Bostoną (Masačiusetsas, JAV) 
   Kongreso atidarymo renginys

Birželio 15 d. (ketvirtadienis)
   Lietuviškos istorijos ir kultūros pažinimas Bostone 
   Lietuviškas vakaras su JAV lietuviais

Birželio 16 d. (penktadienis)
   Kelionė autobusu į stovykla „Neringa“ (Vermontas, JAV) 
   Kongreso Prezidiumo rinkimai 

Birželio 17 d. (šeštadienis)
   PLJS Valdybos ataskaita 
   Diskusijos, nutarimų ir rezoliucijų rengimas 

Birželio 18 d. (sekmadienis)
   Diskusijos, nutarimų ir rezoliucijų rengimas 
   PLJS Valdybos kandidatų prisistatymai 

Birželio 19 d. (pirmadienis)
   Balsavimas dėl nutarimų ir rezoliucijų 
   PLJS Valdybos ir Kontrolės komisijos rinkimai 

Birželio 20 d. (antradienis)
   Kelionė autobusu į Monrealį (Kvebekas, Kanada)
   Lietuviškas vakaras su Kanados lietuviais

Birželio 21 d. (trečiadienis)
   Lietuviškos istorijos ir kultūros pažinimas Monrealyje
   Kongreso uždarymo renginys

Birželio 22 d. (ketvirtadienis)
   Kongreso dalyvių išvykimas

bottom of page