Artėjantis Kongresas

„VISUR IR VISADA“
Bostonas - Neringos stovykla - Montrealis

Šiaurės Amerikoje yra daug lietuvių, o kiekvienas lietuvis ir jo šeima turi savo emigracijos istoriją. Kai kurie JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių aktyvūs nariai yra neseniai atvykę iš Lietuvos, o kiti - jau trečios ar ketvirtos kartos lietuvos diaspora. Nors skirtumų tarp čia esančių lietuvių yra daug, mus vienija Lietuva ir noras puoselėti, ir išsaugoti tą brangią tėvų, senelių ir protėvių mums perduotą lietuvybę. Mes, pasaulio lietuvių jaunimas, nors esame toli nuo Lietuvos, nepamirštame savo lietuviškų šaknų.

1949 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto paskelbta Lietuvių charta, pabrėžia:

„Žmogus turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę. Lietuvis lieka lietuvių visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietuvis perduoda ateities kartoms…“

Iš šių žodžių kyla XVII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tema – VISUR IR VISADA.

 

Kur tik jie bebūtų ir, nepaisant savo aplinkybių, Pasaulio lietuviai brangina ir nepamiršta savo lietuviškų šaknų. Tad, šiais žodžiais Kongreso ruošos komitetas nuoširdžiai kviečia visą pasaulio lietuvių jaunimą atvykti į Kongresą JAV ir Kanadoje 2023 m. birželio 14 - 22 d. susipažinti ir patirti lietuviškas tradicijas, kultūrą ir gyvenimą už Atlanto.

 

Sekite mūsų Instagram ir Facebook paskyras, kuriose Kongreso ruošos komitetas kas savaitę dalinsis įvairia informacija apie XVII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.
 

green side text-8.png